Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Uitnodiging bijeenkomst Helmondse Energie Community


Bijeenkomst donderdag 28 maart van 12.00 - 14.00uur
                  Helmondse Energie Community

'Samen naar duurzame en circulaire bedrijfsvoering'

Dat is het motto dat uitstekend past bij het streven van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) om energiebewust & duurzaam ondernemen veel meer een gezamenlijk doel van alle Helmondse bedrijven te maken. De Helmondse Energie Community (HEC) is een netwerk van bedrijven onder de vlag van SBH, die kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van duurzaam en energiebewust ondernemen. Deelnemen aan bijeenkomsten van de HEC is gratis en bedoeld voor alle Helmondse bedrijven; groot en klein en van elke branche.

“U bent te gast bij Lampdirect, onderdeel van Any Lamp, een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de verlichtingsindustrie. Lampdirect: “Het is onze missie om Europese bedrijven te helpen verduurzamen en daardoor hoge kosten te besparen. De makkelijkste manier om dat te doen, is door LED verlichting voor uw bedrijf aan te schaffen: tot wel 70% besparing op uw kosten. Lampdirect ontzorgt u van A tot Z: wij adviseren, leveren en installeren. Ook direct geld gaan besparen? We ontmoeten u graag op 28 maart!

De bijeenkomst staat in het teken technische mogelijkheden, kansen en nieuwe ontwikkelingen.

Programma

11.45 uur:  Inloop Lampdirect, Schootense Dreef 27

12.00 uur: Ontvangst met lunch, aangeboden door gastbedrijf Lampdirect

12.20 uur: Frits Rutten, Parkmanager Stichting Bedrijventerreinen Helmond
                  Welkom en korte samenvatting lopende projecten

12.30 uur: Ralph Broeders, Lampdirect
                  Verduurzamen en besparen d.m.v. verlichting

12.50 uur: Joyce Bongers, namens Stichting Bedrijventerreinen Helmond
                  Duurzame bedrijfsgebouwen (kansen, mogelijkheden en verplichtingen)

13.10 uur: Immanuel Geesing, Stichting InduSym
                  Interactieve sessie ‘circulaire bedrijfsvoering’

13.35 uur: Aukje Kuypers, Algemeen Directeur Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018
                  Energieke Circulariteit

14.00 uur: Einde bijeenkomst

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart via deze link.     

 

                

Steun in de rug voor Helmondse ondernemers

REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS WERKLOCATIES 

Via de nieuwsbrief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond hebben wij u eerder al geïnformeerd over de mogelijkheden van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW). Het door de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gevuld fonds steunt ondernemers bij het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Het ROW ondersteunt projecten die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Neemt een ondernemer een ruimtelijk initiatief dat ook werkgelegenheid, innovatie of samenwerking stimuleert, dan kan hij of zij daarbij een steuntje in de rug krijgen.

Aanvragen indienen
Voor 2019 zijn er twee momenten waarop een aanvraag kan worden ingediend:

 • 31 januari tot 31 maart 2019         
  2de tranche met een maximum van € 3 mln.

 • 10 april tot 10 juni 2019               
  3de tranche waarbij het maximum is vastgesteld op € 3 mln. en de niet toegekende middelen uit de 2de tranche.

Stimuleringssubsidie om tot aanvraag te komen
Om partijen te stimuleren tot een aanvraag te komen, is daarnaast een subsidie beschikbaar voor het opstellen van een businesscase. Hiermee kan met externe expertise een huisvestingsvraagstuk worden uitgewerkt tot een plan. Met dit plan kan vervolgens een aanvraag bij het ROW worden gedaan.

Meer informatie vindt u op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/row/

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Frits Rutten, Parkmanager SBH via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  06-55154638
Tom Verbruggen, beleidsadviseur economie gemeente Helmond, via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848

Interview met voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Gertjan Aarts

Wie is Gertjan Aarts?
Geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Veghel, vanaf 1991 in Helmond werkzaam in verzekeringsadvies, eerst 9 jaar bij Praasterink Verzekeringen wat daarna Meeùs werd, aldaar 14 jaar directeur geweest van Meeùs Zuidoost Nederland. Sinds 2015 zelfstandig ondernemer in verzekeringsadvies en risicobeheer in Helmond met Aarts Risicoadvies en daarmee dus ook echt een Helmondse ondernemer.

Hoe kwam je met SBH in aanraking en waarom ben je voorzitter geworden?
Ik ben ooit gevraagd om voorzitter te worden van Collectieve beveiliging Groot Schooten. Daar hebben we iets goed gedaan en daardoor ben in de Raad van Toezicht van SBH terecht gekomen. Daar heb ik in 2016 op verzoek van SBH het voorzitterschap overgenomen van Wim Kuypers. Waarom voorzitter; ik geloof in een collectieve aanpak door ondernemers, bedrijven en instellingen waar het gaat om gezamenlijke belangen en belangenbehartiging. Samen bereik je echt meer en het is nog eens leuk ook!

Ondernemers willen en gaan altijd sneller dan een Gemeentelijke organisatie, je hebt elkaar echter hard nodig en daar ligt nu juist een mooie uitdaging; Hoe krijgen we het samen voor elkaar?

Wat betekent SBH voor het Helmondse bedrijfsleven?
Een praktische hands-on organisatie die dankzij de bereidheid en inzet van onze parkmanagers, Frits en Niels Rutten en de mede-ondernemers in ons bestuur ook echt operationeel functioneert.

SBH wil verbindend zijn tussen bedrijven onderling maar ook tussen bedrijven en andere belangrijke partijen zoals onze Gemeente, VNO/VICH, parkmanagement-organisaties in de omliggende Gemeenten en waar nodig zelfs de provincie of landelijke organisaties.

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor SBH in 2019?
We doen veel en ook veel tegelijk, dan is belangrijk dat we ons op de kerntaken blijven richten en doelen ook echt realiseren. Denk aan ons zonnepanelenproject (onze energie community), duurzaam ondernemen (o.a. Indusym), ons mobiliteitsdossier (bereikbare stad en bereikbare bedrijventerreinen) en de parkeerproblematiek op onze terreinen en heel belangrijk ons veiligheidsdossier, voor dit jaar is dan ook één van de belangrijkste dossiers; het daadwerkelijk in de lucht krijgen van ruim 70 camera’s en onze toezichtruimte op de Automotive Campus die binnenkort “live” moet gaan en waar we samen met Politie en Gemeente onze eigen bedrijventerreinen en ook ons stadscentrum zullen gaan “uitkijken”.

Kortom “small brother is watching you”, waardoor we de veiligheid en veiligheidsbeleving in onze mooie stad verder bevorderen. Helaas heel hard nodig in deze tijd.

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor SBH, voor de langere termijn?
Dé serieuze en praktische partner blijven van alle betrokkenen.

In de praktijk blijkt te vaak, dat wanneer een dergelijke organisatie als de onze een hele tijd goed functioneert, je een groot risico loopt slachtoffer te worden van je eigen succes. Dat mag ons niet gebeuren!

Waar ben je trots op als je terugkijkt op 2018?
Ruim een jaar geleden hebben we de verschillende portefeuilles binnen SBH verdeeld en hebben al onze leden in werkgroepen verantwoordelijkheid genomen voor een onderwerp waar ze zich ook echt voor willen inzetten. Dat werkt! De betrokkenheid is verder toegenomen en het SBH-team heeft er niet alleen lol in maar boekt ook echt resultaten met die aanpak. Ik ben slechts de coördinerende factor en zorg voor wat chemie tussen de betrokkenen, leuk en goed om te doen!

Onze praktische resultaten heb ik al genoemd en kan iedereen trouwens lezen in onze nieuwsbrieven.

De bestuursleden van SBH zetten zich belangeloos en pro deo in voor ons bedrijfsleven en dat doen ze graag. Daar mogen we allemaal best een beetje trots op zijn!

Wat is je advies aan ondernemers?
Blijf SBH volgen, geeft ons vertrouwen en ben solidair met onze club. Lees de nieuwsbrieven even en kom eens naar een bijeenkomst welke we op alle bedrijventerreinen organiseren.

En natuurlijk heel belangrijk; geef ons input waar we verder kunnen verbeteren, want er is nog een hele boel te doen en we kunnen nog veel bereiken mits we het maar samen doen!

Food Tech Brainport Lanceert TV-kanaal

Food Tech Brainport in Helmond lanceert TV-kanaal
Het Helmondse expertisecentrum voor food en technologie lanceert Food Tech Brainport TV. Wethouder Jos van Bree (Economie en Innovatie) gaf daarvoor het startsein tijdens een openingsontbijt. Professionals en consumenten in de Brainportregio en daarbuiten blijven met dit special interest channel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van food en technologie. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om technologische ontwikkelingen in de foodsector te versnellen.

Food Tech Brainport TV: wekelijks vers nieuws
In de afgelopen vijf jaar heeft Food Tech Brainport zich ontwikkeld tot een internationaal opererende netwerkorganisatie. Dick Pouwels, voorzitter Food Tech Brainport: “In die vijf jaar hebben we veel bijzondere technologieën en producten voorbij zien komen. Het is nu tijd om behaalde resultaten en de kennis met de wereld te delen en dat doen we met een eigentijds medium: video.” In dit tweewekelijkse online TV-programma brengt Food Tech Brainport de kijker op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de wereld van food en technologie. Elke twee weken verschijnt op woensdag een nieuwe aflevering met verrassende interviews, achtergrondverhalen en een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Wethouder van Bree, gemeente Helmond: “Autoriteiten op het gebied van food processing vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit universiteiten delen hun nieuwste inzichten op het gebied van circulaire voedselproductie en gezondere voeding.  Een unieke manier van kennisdeling die hopelijk ondernemers inspireert om ook te innoveren op het gebied van gezonde en circulaire voeding.”  De kijker kan zich gratis abonneren op Food Tech Brainport TV via de website www.foodtechbrainport.nl.

Duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel
Om over 30 jaar nog genoeg voedsel te kunnen produceren voor iedereen ter wereld zijn meer duurzame, gezonde en betaalbare productie- en conserveringsmethoden nodig. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om die technologische ontwikkelingen te versnellen. Binnen Food Tech Brainport werken technologiebedrijven aan nieuwe manieren om voedsel nóg langer te bewaren en resten nóg beter te scheiden voor hergebruik. Een voorbeeld hiervan is de conserveringsmethode Pascalisatie. Bij Pascalisatie wordt de houdbaarheid van producten zoals verpakt vlees, vis, groente en fruit verlengd door middel van zeer hoge druk die bacteriën niet overleven. Zo kan de houdbaarheid van producten worden verlengd zonder conserveringsmiddelen toe te voegen of ze extreem te verhitten waarbij de voedingswaarde en smaak deels verloren gaan. Maar er zijn ook technologieën waarmee Food Tech Brainport ondernemers helpt om de voedselproductie circulair te maken, alles te gebruiken en niets weg te gooien.

Groei Food Tech Brainport in 2019
Food Tech Brainport blijft groeien: in 2019 wordt gestart met de bouw van extra fieldlabs en ontwikkelt Food Tech Brainport samen  met onderwijspartners een meerjarig HBO onderwijsprogramma. Intussen scouten de innovatiemakelaars van Food Tech Brainport steeds nieuwe technologieën en vormen ze clusters van bedrijven die ze willen toepassen. Ze delen de beschikbare kennis met ondernemers in binnen- en buitenland en helpen nieuwe start-ups lanceren.

Energiebewust & Duurzaam nieuws

Informatieplicht en erkende maatregelen energiebesparing

We hebben in onze nieuwsbrief al eerder aangekondigd dat vanaf 2019 een informatieplicht geldt voor bedrijven die meer gebruiken dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 aardgas/jaar (met uitzondering van bv. de MJA-bedrijven).

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Voor deze rapportage wordt binnenkort (eind februari) het e-Loket van RVO opengesteld. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Eind januari 2019 komen er geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor 19 bedrijfstakken.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen energiemaatregelen in uw bedrijf. Meer informatie is hier beschikbaar. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Nieuwe ronde regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent dinsdag 12 maart 2019. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. Er is een budget van in totaal 5 miljard euro beschikbaar. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de regeling waarschijnlijk verbreed. Meer informatie vindt u hier.

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? Heeft u behoefte aan huisvesting om te kunnen ondernemen? Zoekt u deze op een bestaand bedrijventerrein? En heeft u hiervoor extra kapitaal nodig, dan kan het ROW u misschien helpen.

Aanvragen subsidie

Voor 2019 zijn er twee momenten waarop een aanvraag kan worden ingediend. Dit zijn:

 • 31 januari tot 31 maart 2019:          2de tranche met een maximum van € 3 mln.;
 • 10 april tot 10 juni 2019:                 3de tranche waarbij het maximum is
  vastgesteld op € 3 mln. en de niet toegekende middelen uit de 2de tranche.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via het volgende webadres: http://stedelijkgebiedeindhoven.nl/werken/row/ 

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

 • Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen Helmond (via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0655154638)
 • Tom Verbruggen, gemeente Helmond (via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848)

Jaarlijkse bijeenkomst SBH op Groot Schooten & Helmond West 07 februari

Beste ondernemer op Helmond West & Groot Schooten,


Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse SBH bijeenkomst voor ondernemers van Helmond West & Groot Schooten op donderdag 7 februari 2019 van 12.00 tot 14.00 uur.
Een gezamenlijke bijeenkomst omdat veel onderwerpen op de terreinen raakvlakken hebben.

Thema van de bijeenkomst is “Werklandschap van de toekomst”.

We zijn te gast bij Safened, aan de Hortsedijk 81.
SAFENED is een middelgroot Security en Hospitality bedrijf waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. De woorden passie, betrokkenheid en deskundigheid zijn kenmerkend voor hun team en zij bieden opdrachtgevers doordachte beveiligingsoplossingen door de combinatie van goed opgeleide medewerkers en innovatieve concepten. Hiermee maken zij het verschil met traditionele beveiliging. “Veilig als het veilig moet zijn en een ervaring van gastvrijheid die past bij elke organisatie”.

Programma

 • 12.00 uur: Welkom
  • Frits Rutten, parkmanager, parkmanagementprogramma 2019
  • Interactieve sessie aan de hand van bijgevoegde visuals
  • Paul van Anrooij, presentatie gastbedrijf Safened
 • 14.00 uur: Einde bijeenkomst
  Gastbedrijf Safened trakteert tijdens de bijeenkomst op een lunch!

 

Aanmelden
Wij ontvangen graag vóór maandag 05 februari uw aanmelding via mail (parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl) onder vermelding van "bijeenkomst Helmond West & Gr. Schooten" en het aantal personen.

Tot donderdag 07 februari!

 

 

Jaarlijkse bijeenkomst SBH op BZOB 05 februari

BZOB "Werklandschap vd toekomst"

Beste ondernemer op BZOB,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse SBH-bijeenkomst voor ondernemers op BZOB op dinsdag 05 februari 2019 van 12.00 tot 14.00 uur. We zijn te gast bij Arte (Maisdijk 4, 5704 RM Helmond).

We hebben gekozen voor het thema “Werklandschap van de toekomst BZOB”.
Tijdens de lunchbijeenkomst wordt een online ondernemerscommunity gelanceerd, exclusief voor ondernemers op BZOB, waarin u kunt meebeslissen over concreet aan te pakken zaken op uw terrein. Zorg dat u erbij bent!

Programma

 • 12.00 uur: Start
 • Hugo van Osch, Welkom
 • Frits Rutten, parkmanager, deelt het parkmanagementprogramma 2019
 • Marijn van Calkhoven, actieplan werklandschap van de toekomst BZOB
 • Jorrik Goedhart, Lancering online ondernemerscommunity BZOB
 • 14.00 uur: Einde bijeenkomst

Gastbedrijf Arte trakteert tijdens de bijeenkomst op een lunch!

Aanmelden
Wij ontvangen graag vóór vrijdag 01 februari uw aanmelding via mail (parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl) onder vermelding van "bijeenkomst BZOB" en het aantal personen.

Tot dinsdag 05 februari!                                                                                                    

 

Helmondse bedrijven als Brabants Besten

De provincie heeft op 16 januari, maar liefst vier Helmondse werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf benoemd tot Brabants Besten. 

Brabants Besten blinken, ieder op eigen wijze, uit in het invullen van hun werkgeverschap en bedrijfsvoering. Ondernemers met deze titel zetten hun medewerkers op vernieuwende wijze in en laten daarmee hun talenten optimaal tot recht komen.


Laurens Swanenberg van Swaneberg Hydraulic Systems
‘Toen ik zes jaar geleden gezondheidsproblemen kreeg, drong tot me door dat je goed voor jezelf moet zorgen. Maar ook je werknemers hebben een goede balans nodig tussen werk en persoonlijke situatie. Vanuit deze overtuiging houden we rekening met ieders wensen, sturen we op talentontwikkeling en stimuleren we hen om gezond te leven. Een vitale organisatie is de basis voor een succesvolle organisatie.’

Wim Hillenbrink van Manders Totaal
Bij onderhoudsbedrijf Manders Totaal staat geen directeur aan het roer. Het Helmondse bedrijf gelooft namelijk niet in hiërarchie. Wim Hillenbrink: ‘We voelen ons allemaal collega’s. De betrokkenheid bij het werk en bij elkaar is groot.’

Karel van Rooij van Van den Broek Logistics
80 vrachtwagens, ruim 150 medewerkers en 30.000 vierkante meter opslagruimte: dat is Van den Broek Logistics in een paar cijfers. Van oorsprong een familiebedrijf is de organisatie uitgegroeid tot een begrip in Helmond en ver daarbuiten. Karel van Rooij en Willie van den Broek staan aan het roer.

Piet Heerkens van Lavans
Piet Heerkens is samen met een neef mede-eigenaar van Lavans, een familiebedrijf dat groot is geworden in de facilitaire dienstverlening met bedrijfskleding, beheer en bedrijfshygiëne. Lavans werkt door heel het land, maar heeft de productievestiging in Helmond.

Gefeliciteerd aan al deze ondernemers met deze eervolle benoeming! 

Lees hier meer over BrabantsBesten.

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+

Op 1 januari fuseerden stichting JIBB en stichting Jong Helmond Lekker Gezond. Woensdagmiddag 9 januari werd tijdens een nieuwjaarslunch de nieuwe naam en logo gelanceerd. De stichting gaat verder onder de naam Jibb+

Werken aan het doel
Wat aangekondigd wordt als nieuwe naam, lijkt veel op de oude naam van een van de fuserende stichtingen. Joop Slegers, voorzitter van de nieuwe stichting en voormalig voorzitter van JIBB, legt uit: ‘Het stond voor ons vanaf het begin van de gesprekken over de fusie vast, dat Jibb herkenbaar terug moest komen. In de bijna tien jaar dat we als stichting actief zijn in Helmond, is Jibb een begrip geworden. Een nieuwe naam weer sterk opbouwen vraagt tijd en die tijd gunnen we onszelf niet. We willen vooral gewoon doorgaan met ons werk.’
Jan van der Heijden, terugtredend voorzitter van Jong Helmond Lekker Gezond: ‘Het is belangrijk om de energie in te zetten voor de verandering die we willen zien in Helmond. Er liggen nog voldoende uitdagingen voor ons om de jeugd van nu op te laten groeien in een omgeving waar gezonde voeding en meer bewegen normaal is.’

Herkenbaar én meer!
De naam mag dan herkenbaar zijn, het werkterrein van de nieuwe stichting is duidelijk een optelsom van beide stichtingen. ‘De optelsom maak je natuurlijk met het plusteken’ zegt Berbel van Bree, algemeen manager van Jibb+, ‘maar de plus staat voor meer. Het staat voor het feit dat we ons niet enkel op jeugd richten, maar ook op volwassenen en ouderen. Voor gezonde voeding én gezond bewegen. Het belangrijkste dat we met deze naam neer willen zetten is dat we ons werk altijd samen met anderen doen.’
Net als JIBB en JHLG zal Jibb+ werken vanuit de kracht van Helmonders zelf én met heel veel partners. Partners zoals onderwijsinstellingen, de gezondheidszorg maar ook Helmondse ondernemers en maatschappelijke organisaties werken mee aan een vitale stad. Van Bree: ‘Gezondheid kun je niet opleggen. Gezondheid begint bij mensen zelf, maar je maakt het sámen. Door met vereende kracht bottom-up te werken en te kijken naar wat mensen écht bezighoudt, bouwen we samen aan een sterke gezondheid van iedereen in de gemeente Helmond.’

Via projecten naar structurele verandering
Omdat er veel met anderen samen wordt gewerkt, begint de verandering vaak in de vorm van een project. Van Bree: ‘In die projecten kunnen we verschillende rollen vervullen. We ondersteunen, voeren uit, jagen aan en verbinden. We zetten ons in om van prille ideeën succesvolle ontwikkelingen te maken. Daarbij staat of valt een succesvolle beïnvloeding van levensstijl met een integrale benadering. Gewicht, gedrag, voeding en beweging zijn niet los van elkaar te zien. De fusie is dus een logische en mooie stap. Met één sterke stichting kunnen we nóg impactvoller zijn.’