Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Peelwerk - Verbinden vraag & aanbod

Met deze website en Facebookgroep willen wij bedrijven samenbrengen die, juist in deze periode, tijd over hebben óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad komt.

 • Ben je bijvoorbeeld werkzaam in de evenementenbranche en vallen opdrachten weg en kun je tijdelijk andere bedrijven ondersteunen? Of ben je ZZPer die nu zijn werkzaamheden door de genomen maatregelen niet uit kan voeren maar wel graag aan het werk wil blijven. Plaats een bericht in onze Facebookgroep.
 • Zijn er meer collega’s ziek thuis en kom je daardoor mankracht te kort? Plaats een oproep

 

Peelwerk is een initiatief van diverse gemeenten, ondernemersfondsen en ondernemersverenigingen in de peel

InduSym Deelplatform

Creatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in deze periode heel belangrijk!

Stichting InduSym heeft daarom een DEELPLATFORM ontwikkeld waarop ondernemers elkaar online kunnen vinden en ondersteunen. In samenwerking met de gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond kunnen wij u ondersteunen bij het vinden van vraag en aanbod.

Denk daarbij aan het (uit)lenen van middelen/materialen, digitale ondersteuning, kennisdeling en het uitwisselen van personeel.

Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus is het nu ook mogelijk om werk/klussen aan te bieden om lokale collega-ondernemers in deze onzekere tijd te ondersteunen. Ben je bijvoorbeeld werkzaam in een branche waar opdrachten wegvallen en kun je andere bedrijven tijdelijk ondersteunen, plaats je aanbod op het platform. Ook wanneer je juist nu behoefte hebt aan extra inzet van mensen kun je dit plaatsen.

 • Heb je veel materialen op voorraad voor klussen die stil liggen of zijn geannuleerd en wil je die aanbieden aan bedrijven die ze nodig hebben en niet geleverd krijgen?
 • Heb je iemand nodig die bestellingen rondbrengt?
 • Wil je samenwerken met andere bedrijven uit je omgeving om samen bij klanten thuis te leveren?

Plaats het op het platform!

Het gratis platform heeft een duurzaam en blijvend karakter en maakt het mogelijk om digitaal het lokale bedrijfsleven te verbinden met elkaar en samen te werken naar een circulaire en gezonde economie.

Hoe werkt het InduSym deelplatform?

 1. Maak een account op indusym.nlen log in.
 2. Navigeer naar Mijn gegevensen kies Deelplatform.
 3. Vul hier uw vraag en aanbod in.
 4. Kijk bij Mijn matchesof er al iemand naar u op zoek is
  of ga naar Deelplatform om vrij te zoeken.
 5. Klik op een item en klik op Contactverzoek om uit te wisselen.

Wat kan ik plaatsen?

 • Wilt u iets laten doen aan uw pand waar u tot nu toe nog niet aan toegekomen bent? Door de coronacrisis hebben wij tijdelijk minder werk. Wij zijn ervaren, zorgvuldig en op korte termijn beschikbaar. Op aanvraag bieden wij een offerte uit.
 • Wij hebben een busje nodig (evt. met chauffeur) om bestellingen rond te brengen.
 • Wij zijn op zoek naar bedrijven die overschotten hebben aan groente en fruit, of bedrijven die deze kunnen verwerken.
 • Wij willen groenten en fruitboxen samenstellen, wie wil samenwerken?
 • Door de coronacrisis kunnen onze seizoenarbeiders uit Polen niet hierheen komen. 
  Wij hebben de komende drie maanden deze mensen hard nodig. Ligt uw bedrijf stil, dan kan ik uw medewerkers nu goed gebruiken. Momenteel hebben wij mensen nodig om onze aardbeien voor te bereiden voor de pluk.
  Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. De kas is groot genoeg om 10 meter tussenruimte te houden.

 

De vraag en het aanbod kunnen naar wens volledig anoniem worden geplaatst.

Het platform is niet bedoeld voor advertenties en verkoopacties.

Jij doet toch ook mee!

Wil jij je als ondernemer in deze roerige tijden een steentje extra bijdragen aan het lokale bedrijfsleven, of kun je juist zelf wat extra hulp gebruiken? Meld je dan aan op het gratis online deelplatform InduSym en geef aan wat je kunt bieden of waaraan je behoefte hebt.

Heb je vragen? Neem contact op via info@indusym.nl of Rian@indusym.nl

 

 

Start gratis je eigen persoonlijke bestelpagina

Is je wens of overweeg je een bezorg-/afhaalservice te bieden, maar voorziet je website daar niet in of heb je geen website, dan wordt je nu geholpen! Voor ondernemers wordt een bestelpagina, eenvoudig gekoppeld aan je huidige website aangeboden. Maar ook als je geen website hebt kun je hiervan gebruik maken. Hiermee kun je online producten presenteren, laten bestellen en afrekenen.

Marvelous en Nedcomp doneren alle mkb'ers die hier behoefte aan hebben een persoonlijke online bestelpagina. Dit doen zij simpelweg vanuit een goed hart. Het coronavirus raakt ons allemaal. Er zit geen verdienmodel achter en ze verzamelen geen data! De klantgegevens blijven in jouw bezit. De persoonlijke bestelpagina wordt gratis verstrekt en in een paar muisklikken kun je van start.

Deze webservice kan gebruikt worden door zowel horecaondernemers als retailers. Eventueel is de bestelpagina uit te breiden met betaalfunctionaliteit. Je wordt dan geholpen om een account aan te maken bij de paymentprovider (mollie.com) zodat bestellingen dan ook online afgerekend kunnen worden. Er zijn dan nog steeds geen vaste kosten, alleen betaal je dan de paymentprovider €0,29 per bestelling.

Aanmelden kan via bestelservice.marvelous.nl/helmond. Er wordt dan contact met je opgenomen en krijg je een persoonlijke inlogcode waarmee je eigen pagina kan vullen.


 

Crisismaatregelen Helmond: start crisisloket en uitstel voor gemeentelijke belastingen

Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid en welzijn van burgers. De door het kabinet ingestelde maatregelen om het virus te bestrijden hebben ook ingrijpende gevolgen voor vele ondernemers. Vanwege de grote economische impact start de gemeente Helmond per 19 maart een ondernemersloket. Alle ondernemers uit Helmond kunnen hier terecht met hun aan de coronacrisis gerelateerde vragen. Daarnaast toont de gemeente coulance in de termijnen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.

Het sluiten van alle horecagelegenheden. Het wegvallen van werk voor grote en kleine ondernemers. Geen evenementen voor een langere periode. En het verdwijnen van opdrachten voor ZZP‘ers. Stuk voor stuk gevolgen van de coronacrisis.

De gemeente Helmond en diverse belangenverenigingen zien in dat de nog lopende crisis grote effecten gaat hebben op de economie, ook in onze stad. Vanwege het belang van goede informatievoorziening en krachtige ondersteuning wordt daarom vanaf donderdag 19 maart een ondernemersloket geopend voor alle ondernemers. Via accountmanagement@helmond.nl of via het centrale nummer 140492 is het loket bereikbaar. Desgewenst kunnen de accountmanagers ook rechtsreeks benaderd worden. 

Ondernemersloket

Alle Helmondse ondernemers kunnen bij dit ondernemersloket terecht met vragen. Er wordt ondersteund bij vragen over de gevolgen voor de onderneming en over de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Indien nodig wordt er een bezoek gebracht aan het bedrijf (met in achtneming van de RIVM richtlijnen) en worden vragen persoonlijk afgehandeld. Zo wordt er gewezen op alle landelijke maatregelen en mogelijkheden, en hoe deze te vinden. Ook worden er sinds vorige week extra gesprekken met alle ondernemerscollectieven gevoerd om de continue wijzigende situatie te monitoren en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen.

Wethouder Serge van de Brug (Economie) vindt het loket een belangrijke en eigenlijk onontkoombare maatregel. “De effecten van deze crisis komen hard aan. Als gemeente staan we zij aan zij met de ondernemers in Helmond, zij vormen de economische basis van de stad. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt willen we er alles aan doen deze mensen te helpen om zo goed mogelijk door deze enorm moeilijke periode heen te komen.”

Lokale lasten

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als een ondernemer dan niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties. Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.
 • Bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement waarvoor een nieuwe datum wordt gevonden brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening.
 • Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Van de Brug: “We zien dat het in gevaar komen van de liquiditeit op dit moment het belangrijkste probleem voor ondernemers is. Met deze concrete maatregelen doen we als gemeente dat wat we op dit moment kunnen doen om de komende periode iets draaglijker te maken. De zorgen over het nu persé moeten betalen van belastingen nemen we zo weg.”

Samenwerkingen

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan ook in nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, horecaverenigingen en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en ondersteuning te bieden aan alle ondernemers in de stad. Samen met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en mogelijk aanvullende acties uitgewerkt als de situatie daar om vraagt.

Wethouder Erik de Vries (centrum en horeca): “Sinds het uitbreken van de crisis heb ik dagelijks contact met het Centrummanagement en de horecaondernemers in het centrum. We houden de lijntjes kort en stemmen dagelijks de actualiteiten met elkaar af. Het ondernemersloket is een volgende stap in de ondersteuning die we vanuit de gemeente kunnen bieden om door deze moeilijke tijd heen te komen.”

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan ook in nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, horecaverenigingen en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en ondersteuning te bieden aan alle ondernemers in de stad. Samen met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en mogelijk aanvullende acties uitgewerkt als de situatie daar om vraagt.

Noodpakket voor banen en economie

kabinet neemt pakket nieuwe uitzonderlijke economische maatregelen voor banen en economie

Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees nadere toelichting op rijksoverheid>

 

 

Regelingen ter ondersteuning bedrijven m.b.t. coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft  impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. Op dit moment zijn er een aantal maatregelen van kracht. Hieronder de meest relevante voor dit moment.

Liever iemand spreken?
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek voor advies, suggesties en/of doorgeleiding naar juiste organisaties? Bel dan met 0492-792350 (Stichting Bedrijventerreinen Helmond) of stuur een mail naar parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Algemeen:

Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Kamer van Koophandel:
Coronaloket

Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de maatregelen om het virus te bestrijden. Op Ondernemersplein vind je meer informatie over werktijdverkorting en kun je een aanvraagformulier invullen.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
 • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken. 

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

 • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen; 
 • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd; 
 • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Meer informatie>

Werktijdverkorting aanvragen>


Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Meer informatie>


Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Meer informatie>


Bijstandverlening ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen via onderstaande knop starten.

Meer informatie>

 

 

Coronakrant

Ondernemers en werkgevers zitten met veel vragen rondom het coronavirus (of COVID-19). 
Vanuit onder andere het RIVM worden richtlijnen gedeeld, maar hoe kun je er als werkgever/ondernemer, zo goed mogelijk persoonlijk en professioneel invulling aan geven in de praktijk. Hoe interpreteer je bepaalde richtlijnen en hoe pas je ze toe in de praktijk? Het coronavirus is iets nieuws en onbekends én raakt iedere werkgever.


Driessen Groep ontwikkelde in rap tempo de Coronakrant. Met hun familie van bedrijven verbinden zij mens & werk en dragen op die manier al ruim 25 jaar bij aan het werkgeluk van zoveel mogelijk mensen en organisaties. Met dit online platform willen ze niet alleen de domeinen mens & werk met elkaar verbinden, maar ook ondernemers en werkgevers elkaar laten ontmoeten en interessante, inspirerende en/of praktische verhalen en tips met elkaar laten delen. Een mooi initiatief wat wij dan ook graag met je willen delen. Doe er je voordeel mee!

De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

HEC bijeenkomst afgelast

De bijeenkomst van de Helmondse Energie Community (HEC) die op 23 maart zou plaatsvinden gaat niet door.

Uit voorzorg en met inachtneming van diverse richlijnen van het RIVM rondom het coronavirus (COVID-19) is de bijeenkomst in overleg met gastbedrijf Lavans afgelast en zal deze op een ander moment, later in het jaar plaatsvinden.

Bij voorbaat dank voor uw begrip! 

 

Meer info: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Brainport Development voor het MKB

Onlangs startte Nicole Zwetsloot als Projectcoördinator MKB bij Brainport Development. Haar voornaamste focus in haar functie ligt op het versterken van het regionale MKB op het onderwerp aantrekken en behoud van internationaal talent.

Maak kennis met Nicole en lees waarvoor u een beroep op haar en haar collega’s kunt doen?  

Nicole: Sinds mijn afstuderen is arbeidsbemiddeling de rode draad in mijn carrière. Daarbij lag mijn focus met name op sociale en maatschappelijke thema’s. Zo werkte ik bij een re-integratiebureau waar ik cliënten vanuit de bijstand, zw, WIA, wajong en spoor 2 en outplacement trajecten begeleidde (van werk) naar werk. Daarna richtte ik me op het bemiddelen van professionals binnen het Sociaal Domein van gemeenten en (jeugd)zorg-/welzijnsorganisaties. Vanuit deze rol heb ik de stap naar Brainport Development gemaakt om een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio waar ik zelf woonachtig ben. 

Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt plus een achterblijvende instroom in de juist voor de Brainport regio zo belangrijke technische en IT-sector. Ondertussen neemt het aantal openstaande technische vacatures toe. Daar komt bij dat veranderde technologieën banen veranderen. Daardoor stijgt de vraag naar technische en digitale vaardigheden bij medewerkers in alle sectoren. Het gevolg: alleen nog maar groter wordende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technisch personeel. Om hierop in te spelen is er vanuit Brainport Development het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ ontwikkeld. Binnen dit programma, waar we ons richten op de hightech en maakindustrie, staat het opleiden, aantrekken, behouden en leven lang ontwikkelen van talent centraal, omdat innovatie voortkomt uit het beschikbaar zijn van deze talenten.Binnen het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ focussen wij ons op 3 thema’s:

1. Onderwijsinnovatie: we werken in diverse projecten samen met partners aan techniekpromotie in het onderwijs op alle niveaus, verbinden onderwijs en ondernemers en nemen initiatieven gericht op hybride docenten en internationalisering in het onderwijs. We doen dit samen met plaatselijke initiatieven zoals o.a. Stichting Hightech Helmond De Peel en de Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Laarbeek.

2. Leven lang ontwikkelen: via bewustwording en advies stimuleren we werkgevers om actief de ontwikkeling van hun personeel op te pakken zodat zij vitale werknemers blijven, beter inzetbaar zijn en dat competenties van mensen aansluiten op wat een bedrijf nodig heeft. Kijk bijvoorbeeld op samenklaarvoordetoekomst.nl voor een overzicht van regionale initiatieven en aanbieders rondom dit thema. 

3. Balans op de arbeidsmarkt: we promoten technische richtingen in het onderwijs zodat er meer mensen uitstromen met een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt en helpen ondernemers bij HR en recruitmentinnovatie. Tevens zetten we ons in op het aantrekken en behouden van internationale studenten en aantrekken van internationale kenniswerkers, onder andere middels onze website en jobportal.

Bent u op zoek naar potentiële (internationale) tech en IT werknemers? Wilt u op de hoogte gehouden worden van en bijdragen aan onderwijsinnovatie? Er zijn vele mogelijkheden om deel te nemen aan en baat te hebben bij bovengenoemde 3 thema’s van het programma.

Neem voor meer informatie contact op met mij. Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan en te bekijken waar er nog kansen liggen voor uw organisatie.

Hartelijke groet,

Nicole Zwetsloot
Projectcoördinator MKB(+) | Brainport Talent Attraction Program

n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl 
www.brainportdevelopment.nl 

Working together on a strong Brainport Eindhoven
Brainport Development is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en publieke partij werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio.

SLIM -subsidie

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

 1. Individuele mkb’s, omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
 2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde in deze drie sectoren.
 3. Samenwerkingsverbanden in het mkb. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal 24.999 euro.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun).
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen door middel van een online aanvraagformulier. Met deze aanvraag moeten ze een aantal vereiste bijlagen meesturen, zoals een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat bedrijven jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken:

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.