Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Nieuwe directeur Food Tech Brainport

Jos de Boer (47) uit Vessem is vanaf 1 juni 2019 gestart als directeur van Food Tech Brainport. Hij gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling van Food Tech Brainport.

Een mooie nieuwe uitdaging
Als voormalige marketing innovatie manager bij DFE Pharma (internationale samenwerking tussen Friesland Campina en Fonterra uit Nieuw Zeeland) en director global marketing bij Langen Group (internationale verpakkingsindustrie met focus op de voedingsmiddelenindustrie) heeft hij kennis en ervaring in het leiden en versnellen van innovatieprojecten. “Ik vind het een eer om te mogen werken voor een ambitieuze organisatie zoals Food Tech Brainport. Een mooie nieuwe uitdaging.’’, zegt Jos de Boer. Ook het bestuur van Food Tech Brainport is blij met de komst van Jos: ‘’We zijn blij Jos te kunnen benoemen en daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Food Tech Brainport te zetten. Food Tech Brainport wil in zijn ambitie als internationaal expertisecentrum op het terrein van gezonde en duurzame voeding, de food en tech sector ondersteunen in haar innovatie-ambitie’.

Verantwoordelijkheden 
‘’We willen voor MKB-bedrijven technologische ontwikkelingen mogelijk maken die bijdragen aan gezonde voeding en het voorkomen van voedselverspilling. De primaire focus ligt op het implementeren van het businessplan en het aantrekken van innovatieve bedrijvigheid. De visie van Food Tech Brainport is een visie die ik graag verder wil gaan uitdragen.’’, zegt Jos de Boer. Naast het aantrekken van nieuwe innovatieve technologieën, is Jos tevens verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het bestaande netwerk, het vertalen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar de organisatie en is hij het eerste aanspreekpunt van het stichtingsbestuur van Food Tech Brainport.

Over Food Tech Brainport
Om over 30 jaar nog genoeg voedsel te kunnen produceren voor iedereen ter wereld zijn meer duurzame, gezonde en betaalbare productie- en conserveringsmethoden nodig. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om die technologische ontwikkelingen te versnellen. We dragen bij aan gezondere en circulaire voeding in de volgende technologiedomeinen: milde scheiding, milde conservering, benutten van alle grondstoffen uit het product, robotica, High Tech en sensoring.


Jos de Boer – Nieuwe directeur van Food Tech Brainport

KVO-Schouwen bedrijventerreinen juni

KVO-Schouwen bedrijventerreinen

Half juni hebben de periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners weer plaatsgevonden. Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken dan gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog tenminste 4 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Hercertificering certificaat
In april 2019 is het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat opnieuw behaald en is geldig tot april 2022.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als kapotte (straatnaam)borden, scheef staande straatverlichting, zwerfvuil en op diverse plekken veel onkruid. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen. Goed om te zien dat veel ondernemers hun eigen terrein netjes onderhouden. Dat draagt enorm bij aan de uitstraling van de omgeving. 

Meldingen/tips
Als ondernemer kunt u ook uw steentje bijdragen om de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. Zorg dat uw eigen terrein netjes op orde is en meld zaken die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Wij doen ons uiterste best om meldingen prioriteit te geven bij de gemeente.
Stichting Bedrijventerreinen Helmond staat tevens ten allen tijde open voor tips en ideeën omtrent de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.
Vernieuwde website "Alle lichten op groen"

Deze week werd de geheel vernieuwde website van "Alle Lichten op Groen" gelanceerd. Dit is een platform van samenwerkende partners in Helmond waar alle inspanningen rond verduurzaming bij elkaar komen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de klimaatambities van de stad.

Speciaal voor ondernemers biedt de website praktische tips van andere ondernemers, inspirerende voorbeelden en subsidiemogelijkheden. Daarnaast kunnen ondernemers via deze weg ook gebruik maken van de helpdesk van Stichting Bedrijventerreinen Helmond waar men terecht kan met vragen over duurzaam ondernemen.

2e fase werkzaamheden Varenschut

Bewoners informatiebrief


Geachte ondernemer,


Middels deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

Op dinsdag 11 juni 2019 starten wij met de 2e fase van de reconstructie van de Varenschut.
Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 18 juli 2019.

Bereikbaarheid
Uw bedrijf zal conform onderstaande tekening bereikbaar blijven, bij de asfalteringswerkzaamheden zal er wel enige hinder optreden voor uw bedrijf. 
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/media/a841b8f3-aee6-48bd-811f-d2c60a6d7430

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door onze werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d. Uiteraard zullen wij trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Jan Zeelen welke te bereiken is op 06-82538432.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen op een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens BLM Wegenbouw BV

 J.(Jos) Tinnemans
Medewerker Bedrijfsbureau

BIJEENKOMST AUGMENTED & VIRTUAL REALITY

7 JUNI 2019 @ 13:00 - 16:30

Augmented – en Virtual Reality (AR en VR) bieden een schat aan mogelijkheden om klantervaring en service te verbeteren en je rendement en productiviteit te verhogen.

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een virtuele showroom of apps waarmee de klant zelf een product kan configureren. Maar ook aan het trainen van personeel en het op afstand oplossen van storingen.

Ook voor productiebedrijven en technische dienstverleners bieden AR en VR een oplossing. Monteurs in het veld kunnen met AR en VR slimmer en effectiever werken dankzij tools voor virtuele samenwerking en guided maintenance scenario’s. Hierdoor is expertise altijd dichtbij. Diagnostische gegevens zijn met een tablet direct af te lezen uit een machine.

Geschreven handboeken en lange instructievideo’s worden vervangen door real-time op de job afgestemde visuele ondersteuning. Digital twins zorgen voor minder downtime van machines en productielijn. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Maar waar begin je? Hoe laat je deze nieuwe technologie voor je bedrijf werken?

Denk vooral niet te complex; simpele oplossingen zijn  vaak dichterbij dan gedacht. Tijdens deze bijeenkomst ervaar je hoe je op een pragmatische manier aan de slag kunt met Augmented en Virtual Reality.

Datum: vrijdag 7 juni 2019
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
Locatie: ROC ter Aa, Keizerin Marialaan 2, 5702 NR Helmond

Programma
13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
13:15 uur: Introductie
13:25 uur: Presentatie AR / VR door Theobert Kissen, InSim
14:30 uur: Pauze
14:40 uur: Demonstraties, beleef zelf hoe AR / VR kan worden toegepast
15:30 uur: Netwerkborrel
16:00 uur: Einde programma

Graag ontvangen wij uw aanmelding via aanmelden@innovatiehuisdepeel.nl

Wij kijken uit naar uw komst!

Let op: extra drukte verkeer op lage Dijk op 24 en 25 mei

Op zaterdag 25 mei as. wordt tijdens de Dutch Technology Week (DTW) de High Tech Ontdekkingsroute georganiseerd door een 50-tal maakbedrijven en organisaties met als doel om kinderen te enthousiasmeren voor techniek; http://www.hightechhelmonddepeel.nl/.

Dit grote evenement vindt plaats bij Franke Nederland BV aan de Lage Dijk 13 in Helmond;
de Hotspot van dit jaar.

Ook  op vrijdag 24 mei zal er op de lage Dijk extra drukte zijn in verband met de voorbereidingen voor zaterdag. Tevens is er op vrijdag vanaf 15.00 uur extra verkeersdrukte vanwege een Symposium en de Kick-off” van het evenement op diezelfde locatie.

 

Parkeren

In verband met het grote aantal bezoekers is extra parkeer ruimte nodig gebleken. Bedrijven in de buurt zijn bereid gevonden om hun parkeerterreinen ter beschikking te stellen, waarvoor hartelijk dank!

Er zullen veel “oversteekbewegingen” zijn, welke professioneel worden begeleid door “Verkeersregelaars Helmond”. De Gemeente zorgt voor bewegwijzering met o.a. snelheidsbeperkingen.

Wij vragen uw aandacht en begrip.

 

ZONNIG HELMOND VAN START MET PLAATSING 5.000 ZONNEPANELEN

HELMOND - Vier ondernemingen: Kemie, Vescom, Heesmans Vastgoed en Projecten en van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen, tekenen vandaag voor het plaatsen van zonnepanelen op hun daken. De komende 25 jaar gaan deze installaties onder de naam Zonnig Helmond De Peel groene stroom leveren aan ondernemers in Helmond en de regio.

De plaatsing van 5.000 zonnepanelen is de eerste stap in een groter project van in totaal 30.000 zonnepanelen waarmee 20 deelnemende ondernemers kosten besparen, energie produceren en een grote stap zetten in het verduurzamen van hun bedrijven.

Het project is ontstaan uit een bijzondere samenwerking tussen Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Nederland Opgewekt. Nederland Opgewekt en EigenEnergie.net uit Geldrop zijn verantwoordelijk voor de bouw, onderhoud en exploitatie. 

             

Voor meer informatie kijk op https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/zonnig-helmond of stuur een mail aan parkmaganer@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Samen klaar voor de toekomst

Innovatie, opleiding en digitalisering

De ontwikkeling van je mensen, technologie en organisatie versnellen, is de beste manier om je concurrentie voor te blijven. Samenklaarvoordetoekomst.nl helpt jou en je organisatie met Leven Lang Ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op: https://samenklaarvoordetoekomst.nl/voor-jouw-organisatie/

 

Varenschut wegwerkzaamheden - planning

Varenschut wegwerkzaamheden 

Op maandag 6 mei starten de werkzaamheden aan de Varenschut. De weg wordt vernieuwd vanuit de reguliere vervangingsopgave. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te behouden. Onderstaand de planning van de 4 fases.
Bedrijven blijven ten alle tijden bereikbaar!

Planning 
DOORGAAND verkeer wordt omgeleid, bedrijven zijn ten alle tijden bereikbaar.

Fase A & B (start werkzaamheden 6 mei, gepland tot eind week 23 - 6 mei t/m 9 juni)
Fase A: aansluiting Varenschut nabij Vossenbeemd incl. kruising Dwarsdijk: gelijktijdig met fase B waarin het asfalt opgebroken wordt en puinfundering terug aangebracht wordt op zondag 12 mei a.s. (12 mei o.a. afhankelijk van weersomstandigheden)

Fase B: vanaf Vossenbeemd t/m helft kruising Grasbeemd

Fase C (werkzaamheden gepland week 24 t/m 29 - 10 juni t/m 21 juli)
Helft kruising Grasbeemd tot aan kruising Hooibeemd (excl. kruising).

Bouwvak (22 juli t/m 11 augustus)
Varenschut is gedurende 3 weken zomerreces tijdelijk opengesteld voor verkeer.

Fase D (Werkzaamheden gepland week 33 t/m 36 - 12 augustus t/m 8 september)
Vanaf kruising Hooibeemd (incl. kruising) waarbij westelijke rijbaan incl. meest noordelijke inrit/ tot aan 2e inrit Giebels Vlees groep, oostelijke rijbaan t/m helft inrit Multibier (in deze fase is zowel Giebels Vlees Groep als Multibier via Rochadeweg nog bereikbaar).

Fase E (Werkzaamheden gepland week 37 t/m 40 - 9 september t/m 6 oktober)
Westelijke rijbaan incl. 2e inrit Giebels Vlees groep, oostelijke rijbaan helft inrit Multibier tot aan Rochadeweg (in deze fase is zowel Giebels Vlees Groep als Multibier via reeds gereed gedeelte Varenschut bereikbaar).

Omleiding voor en doorgaand verkeer en per fiets

Contactpersonen

Overdag en door de week van 7:00 tot 18:00
Jan Zeelen
06-82538432

Avond/weekeind/Nood:                                           
Angelo Terbeek
06-20266144

Innovation Challenge bedrijventerrein De Weijer

Beste Lezer,

Wij zijn Wiebe, Tim en Rob, medewerkers van AAE, en volgen een intern Young Leadership Program bij AAE dat is gericht op onze persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel van dit programma is een Innovation Challenge. Ons doel is om een “Wij”-gevoel te creëren op bedrijventerrein De Weijer in Helmond.

Van dhr. Frits Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) hebben wij de mogelijkheid gekregen ons te presenteren aan jullie, waarvoor dank!

In het kader van deze Challenge vond op 13 maart j.l. een We-meetup plaats in de kantine van AAE. De meetup stond geheel in het teken van elkaar beter leren kennen. Diverse bedrijven gevestigd op bedrijventerrein De Weijer hebben door middel van een korte presentatie een indruk gegeven van wie ze zijn, wat ze doen, waar ze voor staan en wat hun doel is. Buiten de aanwezige bedrijven zijn er meer bedrijven geïnteresseerd.

Uit de meetup en tijdens de aansluitende borrel is gebleken dat er verschillende raakvlakken zijn of kunnen ontstaan: zakelijk, organisatorisch, gemeenschappelijke “problemen” en uitdagingen of nog anders.

Een volgende stap in het bereiken van ons doel is een heel positief gesprek geweest met dhr. Frits Rutten. Daaruit is gebleken dat SBH en ons doel van de Innovation Challenge elkaar kunnen steunen en versterken. Bedrijventerrein De Weijer is nu niet direct vertegenwoordigd in 1 van de werkgroepen van SBH.

Ons doel is dat er blijvende binding ontstaat op bedrijventerrein de Weijer waarbij een Wij-gevoel de basis is. Wij zijn in ieder geval nog gemotiveerder geraakt door het enthousiasme tijdens de We-meetup en door de steun van SBH! Op korte termijn gaan we vervolgstappen zetten waarbij de wensen en ideeën van de bedrijven heel belangrijk zijn!

Kijk ook eens op www.WatdoenWeijer.nl en meld je aan!

Met vriendelijke groet,

Tim van de Ven / Wiebe Weber / Rob van den Einden