Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Buddy project : een unieke samenwerking tussen technisch bedrijfsleven en onderwijs in Helmond De Peel

Bedrijven van Stichting Hightech Helmond De Peel en 17 scholen uit die regio gaan een duurzame samenwerking aan. De bedrijven worden 1-op-1 gekoppeld aan een school. Ze gaan een jaar lang samenwerken om hun twee werelden dichterbij elkaar te kunnen brengen. 


Het buddyproject in uitvoering op basisschool OBS Brandevoort, waar
leerlingen kennis mogen  maken met de hightech cleanroom van AAE.
 

 

Hoe kijken bedrijven naar onderwijs, en wat weet het onderwijs van de bedrijven? Dat begint met elkaar leren kennen en elkaar te vinden in gezamenlijke waarden. Vanaf dat startpunt gaan de buddy’s samen een programma of lesmateriaal maken. Lesmateriaal dat past binnen school omdat het volledig vraaggestuurd wordt ontwikkeld. Alle scholen zijn welkom; van primair- tot voortgezet onderwijs, Praktijkschool en Technasium.

Voorzitter Manon Pijnenburg is enthousiast: “Er is al een eerste pilot geweest waar zes scholen en bedrijven zijn begonnen met samenwerken. Dit heeft fantastische resultaten opgeleverd. Leerlingen zijn vanaf dit schooljaar enthousiast aan de slag gegaan met ontwikkelde leskisten en interactieve rondleidingen. Volledig passend op de wensen van zowel het bedrijfsleven als de scholen”.

Cindy Raaijmakers van onderwijskoepel Qliq Primair vult aan: “Het past in de belevingswereld van kinderen, dat is heel aansprekend. Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek waar het allemaal “echt” wordt. Het is mooi dat we dat op deze manier samen kunnen oppakken”. 

Het ontwikkelde materiaal wordt breed ingezet. Niet alleen de buddy’s kunnen er gebruik van maken: “Het is juist de bedoeling dat we voor alle scholen in onze regio passend en actueel materiaal kunnen aanbieden, dat hopen we hiermee te bereiken”, aldus Manon.

Bedrijven samen in zonnepanelen

Zó kunnen ook kleine firma’s duurzamer

Het heeft even geduurd, maar de eerste drie Helmondse bedrijven hebben voordelige zonnepanelen op het dak: samen 2.900. Op naar de volgende 27.700.


Waarom? Mede-eigenaar Richard Verbeem van natuursteenhandel Kemie in Helmond draait de vraag om: „Waarom níet? Het dak ligt er toch.” Sinds kort is het dus bedekt met zonnepanelen, 2.080 stuks. Goed voor een jaaropbrengst van zo’n 550.000 kilowattuur. Dat is veel meer dan Kemie zelf nodig heeft en dat is handig voor matrijzenmaker Verbi in Helmond-West. Die firma heeft juist te weinig dak om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Kemie en Verbi profiteren van een project van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), de speciaal opgerichte BV Zonnig Helmond De Peel en installateur EigenEnergie.net. Doel: met subsidies van het Rijk de industriële stroomvoorziening zo veel mogelijk vergroenen. Het derde Helmondse bedrijf dat al voordelige zonnepanelen op het dak heeft, is Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen aan de Kanaaldijk Zuid-West.

Twintig hectare
De komende maanden volgt stap twee: 2.700 zonnepanelen op de daken van vier bedrijven, in Helmond en Beek en Donk. En ook voor fase drie, 25.000 panelen, sleepte de Helmondse en Laarbeekse parkmanager Frits Rutten via SBH al rijkssubsidies binnen. Daarmee kan in de twee gemeenten in totaal ongeveer twintig hectare aan zonnepanelen worden gerealiseerd.

Bedrijven die deelnemen kunnen hun groene stroom verhandelen. „Deze eerste drie samen houden energie over”, zegt Charles Smeets van Zonnig Helmond De Peel. „De uitdaging is om ook huurpanden te vergroenen. Wij willen gaan aantonen dat zulke gebouwen mét zonnepanelen aantrekkelijker zijn dan zónder.” Rutten vult aan: „Bij verhuurders is er nog veel koudwatervrees, terwijl het op dit moment vanwege de lage rente heel gunstig is om te investeren.”

Bijdrage leveren
Directeur Arjen Vos van Verbi kan er over meepraten. Zijn firma huist in twee naast elkaar gelegen panden aan de Wethouder van Nunenstraat. Eén gebouw is in eigendom en heeft nu zonnepanelen op het dak, het andere wordt gehuurd en heeft geen panelen. Vos is blij met het project, want in zijn eentje had hij geen zonnepanelen aangeschaft. „Van de energie die wij verbruiken kunnen we zelf nog geen kwart duurzaam opwekken. Maar zó kunnen we als klein bedrijf toch een bijdrage leveren.”

Uiteindelijk profiteerde ook ‘energieleverancier’ Kemie. Verbeem: „Wij hadden eerst zelf subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Tevergeefs. Via het collectief is het wel gelukt.”

Rob de Bruyn 21-10-19, Bron: ED

Meer weten over het collectieve Zonnepanelen project? Lees het hier>

Taalhuis Helmond pakt laaggeletterdheid aan

Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben zo’n 13% van de mensen moeite met taal. Kijken we alleen naar Helmond dan hebben we het over bijna 17%! Oftewel 1 op de 7 mensen kan wel lezen en schrijven, maar het taalniveau is te laag om goed te begrijpen wat er staat en wat er van hen verwacht wordt.

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) ziet het kabinet, maar óók de werkgevers de urgentie van het probleem niet voldoende in. Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden! Een fors aantal. Landelijk en lokaal zijn er extra maatregelen aangekondigd en ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Wist je dat bedrijven lokaal terecht kunnen bij het Taalhuis Helmond?
Dat is een samenwerking tussen Gemeente Helmond, ROC Ter AA, LEVgroep en Bibliotheek Helmond-Peel. Ook is de landelijke stichting Lezen & Schrijven aangesloten.  Het Taalhuis biedt hulp om taal, rekenen en computervaardigheden beter te leren. In eenvoudige taal én laagdrempelig. Een groot deel van het aanbod is zelfs gratis. Er wordt gekeken naar wat het beste past bij de persoon én het bedrijf. De één heeft baat bij een Taalcafé waarbij het Nederlands spreken geoefend wordt, een ander heeft een specifiek leerdoel zoals foutloos kunnen mailen en volgt lessen bij het ROC. Er zijn ook gratis basiscursussen computer via de Bibliotheken.

'Voor wie denkt dat het vooral niet-werkenden betreft, die heeft het mis. Van de laaggeletterden werkt 57%, merendeel in de bouw, industrie, energie en zorg. Investeren loont. Werknemers die de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, computeren) beter beheersen, zijn ook duurzamer inzetbaar'.

Taalhuis Helmond
Het Taalhuis is eerste aanspreekpunt, zowel voor particulieren als voor ondernemers en organisaties. Bij het Taalhuis is het professionele en vrijwillige aanbod van de samenwerkende partijen bekend en kan advies ingewonnen worden. Zij analyseren de vraag en kijken of regulier aanbod past of dat er maatwerk geleverd kan worden. Ook ondersteunen zij bij het intern bespreekbaar maken van een te laag taalniveau. Misschien heb je al iemand in gedachten die baat kan hebben bij hulp? Wijs hem door.
Het Taalhuis is gevestigd in De Bibliotheek, coördinator is Susan Verheij. Het Taalhuis is te bereiken via 0492 740020 of via mail taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl
Ze komen graag eens langs om te bespreken waar u of uw werknemers tegenaan lopen.  Het Taalhuis heeft bovendien al een veertigtal convenantpartners waaronder ook Senzer, Werkvloer Taal, Zorgboog, het Elkerliek Ziekenhuis, Rabobank en ook de GGD en Lions Club.
 
Anderstaligen hebben weliswaar moeite met het Nederlands leren, maar van de laaggeletterde mensen is 2/3 autochtoon, dus afkomstig uit Nederland. Zij vinden brieven ingewikkeld, maar ook een artikel in de krant of het personeelsblad. Zij hebben moeite met formulieren of aanvragen van toeslagen, ook met online aanmelden voor bijvoorbeeld een personeelsfeest of met het kopen van een treinkaartje.
“Het zijn zaken die zij uit de weg gaan,” zegt Taalhuiscoördinator in deze regio Susan Verheij. “Elk facet in een bedrijf heeft te maken met taal. Van de veiligheidsinstructies begrijpen tot samenwerken. Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is, ook voor hen. Laaggeletterde werknemers kosten een bedrijf vaak geld. Ook hebben zij relatief vaker schulden, onder andere omdat onbegrepen brieven terzijde worden gelegd, is hun gezondheid slechter en voelen zij zich vaker buitengesloten. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een groepsapp is van medewerkers en dat enkele werknemers daar nooit reageren, dat kan komen omdat zij lezen lastig vinden of omdat zij geen reactie durven schrijven. Bovendien is het vaak een vicieuze cirkel waarin zij belanden. Doordat zij bijvoorbeeld voorlezen lastig vinden, leren hun kinderen ook minder woorden en blijft hun niveau ook achter. Verder is opleidingsniveau nog een belangrijke bepalende factor; het merendeel van de laaggeletterden in Nederland heeft alleen lager onderwijs (42%) of vmbo of mbo-1 (38%)

Hier vindt u de Taalcafé’s https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/taalhuis.html

SER advies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal.

Werkzaamheden rotonde Rochadeweg-Korendijk

Op 1 oktober 2019 starten asfalteringswerkzaamheden aan de rotonde Rochadeweg-Korendijk.
De werkzaamheden aan Varenschut zijn dan inmiddels afgerond.

De aannemer die dit voor de gemeente gaat uitvoeren is Strukton Civiel.

De werkzaamheden zullen maximaal 5 weken duren en houden in:

  • Het asfalt op de rotonde, incl. de bypass voor recht doorgaand verkeer en de rotondeband wordt opgebroken.
  • Vervolgens wordt er een nieuwe betonnen rotondeband gestort en wordt de fundering onder het asfalt wat aangepast. Hierna wordt er opnieuw geasfalteerd.
  • Tussen de rijbaan van de rotonde en de bypass voor recht doorgaand verkeer wordt een scheidingsband aangebracht zoals die op de rotondes op de N279 ook aanwezig zijn.

Deze werkzaamheden hebben als gevolg dat de Rochadeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels een omleidingsroute.

Omleidingsroute 

Contactpersoon Strukton Civiel Zuid
Frank Beekmans, Uitvoerder 
06-51595000
frank.beekmans@strukton.com

Voor actuele wegwerkzaamheden kunt u ten alle tijden terecht op Helmond.mijnbedrijfslocatie.nl

 

Heeft u vragen neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.