Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Steun in de rug bij (her)ontwikkelen vastgoed?

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? Heeft u behoefte aan huisvesting om te kunnen ondernemen? Zoekt u deze op een bestaand bedrijventerrein? En heeft u hiervoor extra kapitaal nodig, dan kan het ROW u misschien helpen. 

Aanvragen 
Op 10 april is de derde financieringsronde gestart. Heeft u een project dat zonder additionele financiering niet lukt dan kunt u mogelijk voor één va de volgende periodes een aanvraag indienen:

De derde tranche loopt van: 10 april tot 10 juni 2019. In totaal is € 4,5 mln. beschikbaar.

Naast het financieren van projecten wil het ROW u graag (financieel) helpen om uw projectidee te vertalen naar een plan/ aanvraag. Hiervoor kunt u, onder bepaalde voorwaarden een SUBSIDIE krijgen tot maximaal 50% van de kosten. Zie in bijgevoegd document de werking van deze regeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via het volgende webadres: http://stedelijkgebiedeindhoven.nl/werken/row/ 

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen Helmond (via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0655154638)
  • Tom Verbruggen, gemeente Helmond (via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848)

Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw voor 3 jaar behaald!!

Goed nieuws!! Zojuist heeft de werkgroep KVO de audit gehad voor hercertificering en......het Keurmerk Veilig Ondernemen is weer binnen voor de komende 3 jaar! 

In samenwerking met politie, brandweer, gemeente en ondernemers is de afgelopen jaren hard gewerkt om de bedrijventerreinen op de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen. Daarin is de werkgroep KVO absoluut geslaagd! 

Meer weten over Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

eLoket voor informatieplicht energiebesparing

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Erkende Maatregelenlijsten

Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd.

Bereid u goed voor op de informatieplicht

  1. Bekijk de introductiefilm Informatieplicht Energiebesparing
  2. Gebruik het Stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
  4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
  5. Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op uw genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
  6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Meer weten?

Geslaagde HEC-bijeenkomst bij Lampdirect

HEC-bijeenkomst bij LampDirect

Op donderdag 28 maart jl. vond bij de nieuwe vestiging van Lampdirect aan de Schootense Dreef in Helmond een goed bezochte lunchbijeenkomst plaats van de Helmondse Energie Community (HEC). Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende sprekers stil gestaan bij de kansen en nieuwe ontwikkelingen rond energiezuinig en circulair ondernemen. 

Ralph Broeders van gastbedrijf Lampdirect ging in zijn presentatie met name in op de voordelen van energiezuinige LED-verlichting in combinatie met sensoren, wat naast een flinke besparing op energiekosten ook vaak leidt tot bv. een fijnere werkomgeving. Marjorie van Dooren van SBH lichtte daarna de wet- en regelgeving rond energiezuinig ondernemen toe. Daarbij kwam met name de informatieplicht aan de orde, die sinds dit jaar voor veel bedrijven van toepassing is. De presentatie hiervan kunt u hier downloaden. Immanuel Geesing van InduSym ging vervolgens op een leuke interactieve manier met de zaal aan de slag om circulair ondernemen nog wat meer op de kaart te zetten. De bijeenkomst werd afgesloten met een inspirerende presentatie over Energieke Circulariteit en innovatief denken door Aukje Kuypers, algemeen Directeur van Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018.


Stichting Bedrijventerreinen Helmond dankt Lampdirect voor de gastvrijheid en de aangeboden lunch en de sprekers voor hun waardevolle bijdrage. Mede namens Lampdirect danken wij de aanwezige ondernemers voor een prettige en energieke bijeenkomst. 

 


Aukje Kuypers, algemeen Directeur van Kuijpers Installaties
en zakenvrouw van het jaar 2018


Interactieve sessie door Immanuel Geesing, InduSym

 

     

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.