Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Save the date -9 oktober! Speciale bijeenkomst voor Ondernemers

Je denkt er liever niet aan, maar steeds vaker worden ondernemers, werknemers, klanten, patiënten of bezoekers geconfronteerd met agressief, ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Voorkomen is beter dan genezen en misschien heb je er zelfs al eens mee te maken gehad en wil je leren er op de juiste manier mee om te gaan?

Gemeente Helmond organiseert in samenwerking met Centrummanagement Helmond, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Wijk Management Helmond en het Platvorm Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland een bijeenkomst voor ondernemers:

Agressie en geweld in ondernemingen
Maandag 9 oktober van 19.00 -- 20.30 uur
Cacoafabriek Helmond

Los van goed werkgeverschap ben je als werkgever conform de Arbowet verplicht om je werknemers te beschermen (tegen o.a. agressie en geweld). Maar ook als ondernemer zelf kun je er mee in aanraking komen.

Neemt jouw onderneming al voldoende maatregelen? Kom naar de bijeenkomst en leer er alles over.

Hoe:

  • Interactieve praktijksituaties door professionele trainingsacteur
  • 11 aandachtspunten waarop de arbeidsinspectie bedrijven controleert
  • Het belang van een gemeenschappelijke norm in jouw onderneming
  • Kennis en ervaring delen met collega-ondernemers

Zet 9 oktober 19.00 -20.30 vast in je agenda. De uitnodiging en de mogelijkheid om in te schrijven volgt binnenkort. Heb je vragen over deze bijeenkomst neem dan contact bel dan Alex van de Westerlo op tel. 06-22226583 of stuur een e-mail naar a.westerlo@helmond.nl

 

🎁 Gratis Quickscan:
Alle aanwezige ondernemers ontvangen na afloop een voucher voor een GRATIS quickscan voor hun onderneming. Dit omvat onder andere een bedrijfsbezoek, interviews met medewerkers, en een adviesrapport van het bedrijf Agressiebeheer uit Dongen met bevindingen en aanbevelingen.

Intensievere samenwerking gemeente Helmond en ondernemers bedrijventerreinen

Al meerdere jaren werken Gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) samen aan de toekomstbestendigheid van de Helmondse bedrijventerreinen. Beide partijen vinden het belangrijk dat Helmondse bedrijven nu en in de toekomst concurrerend kunnen functioneren in een omgeving die voldoet aan de behoeften van de ondernemer, werknemer en bezoeker. Op 20 september 2023 ondertekenden wethouder Martijn de Kort en voorzitter van SBH Gertjan Aarts een convenant om deze samenwerking te bekrachtigen.

Met het vastleggen van wederzijdse afspraken in een convenant is de onderlinge samenwerking toekomstbestendig geborgd. Wethouder Martijn de Kort van gemeente Helmond: “We hebben vertrouwen in deze unieke samenwerking met de ondernemers op onze bedrijventerreinen en zien SBH dan ook al jaren als dé partner om zaken voor elkaar te krijgen. Diverse mooie projecten zijn al tot stand gekomen, maar veranderende (maatschappelijke) ontwikkelingen blijven verantwoordelijkheid vragen van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Structureel samenwerken is daarom een must.”

Samenwerken loont
Dat samenwerken voordelen oplevert is onder andere te merken aan de lage criminaliteitscijfers op de Helmondse bedrijventerreinen. Sinds de intensieve aandacht, korte publiek-private lijnen en een structurele gezamenlijke aanpak zijn de terreinen en het ondernemersklimaat merkbaar verbeterd, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.. Ook in de uitdaging om een klimaat -neutrale stad te zijn in 2030 staan er met het Smart Synergy Helmond programma vier grote en kansrijke (warmte- water en reststromen) projecten in de steigers. Een greep uit meerdere projecten die een win-win vormen voor zowel de ondernemer als de overheid. 

Gertjan Aarts voorzitter van SBH: “Als SBH zetten we ons onder andere met dit soort projecten dagelijks in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat op onze bedrijventerreinen. We hebben veel actief betrokken ondernemers die bij verschillende projecten de schouders eronder zetten. Het is een bekend gezegde; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De gemeente is daarin een belangrijke partner voor ons. Helmondse ondernemers zijn vooral van het DOEN, daarom hebben we als SBH een inhoudelijk programma en voeren we ook echt uit waar mogelijk.”

Solide basis
De vier kernthema’s van SBH vormen de basis van een aantrekkelijk bedrijventerrein: veiligheid, energiebewust & duurzaam, huisvesting en werkgelegenheid. Binnen de achterban, zo’n 900 ondernemers, heerst veel collegialiteit, samenwerking en ondernemerschap. Dat zijn mooie pijlers voor de toekomst. Ambitie? De beste bedrijventerreinen van Nederland worden!

 

Update Vossenbeemd fietspad werkzaamheden

Op maandag 25 en dinsdag 26 september wordt het fietspad aan de zuidkant van de Vossenbeemd voorzien van asfalt. Inritten kunnen dan tijdelijk niet bereikbaar zijn. Probeer er alvast rekening mee te houden voor zover dat lukt.

Meer info volgt z.s.m.

 

 

Smart Synergy Helmond magazine

Overal in Nederland wordt over duurzaamheid gepraat, op bedrijventerreinen Helmond zijn we aan de slag!

Download het hier >

Wil je 'm fysiek ontvangen? Stuur een mailtje naar parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.