Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

'Samen delen is vermenigvuldigen'. Om die reden sluit Canpack zich bij Smart Synergy Helmond aan

Wat is toch dat grote vierkante aluminium gebouw op het BZOB? Sinds 2016 is blikjesfabrikant CANPACK neergestreken in Helmond. Maintenance Manager Sander Eier is voor het bedrijf betrokken bij diverse duurzaamheidsinitiatieven. Van zonne-energie delen met de buren tot samen een waterrotonde opzetten. Zijn visie? ‘Samen delen is vermenigvuldigen’. Dat is zijn motivatie om zich aan te sluiten bij Smart Synergy Helmond, het duurzaamheidsproject van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in samenwerking met de gemeente.

Als bedrijf kun je het je haast niet veroorloven om niet bewust om te gaan met duurzaamheid. Sander legt uit: ‘Vanuit de overheid hebben we de opdracht om onze CO2-uitstoot te reduceren, maar daarnaast verwachten onze klanten ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen.’ Op bedrijventerrein BZOB rollen elke dag miljoenen blikjes van de band. Die gaan naar grote bierbrouwers en frisdrankfabrikanten. ‘Dit soort grote bedrijven hebben hun eigen duurzaamheidsambities en werken graag met leveranciers die hierop aansluiten. Verduurzamen draagt dus ook bij aan het verbeteren van onze concurrentiepositie.’

Samen delen is vermenigvuldigen
Om te anticiperen op grondstofschaarste en slim om te gaan met energie is het volgens Sander belangrijk om samen te werken. ‘Door onze deelname aan Smart Synergy Helmond leren we onze buren op het bedrijventerrein goed kennen. Je leert wie welke specialistische kennis heeft. Door die te delen worden we samen slimmer en kunnen we elkaar helpen.’

Beter een goede buur
Dankzij Smart Synergy Helmond kwam Sander in contact met buurman Nunner Logistics. ‘Zij gaan zonnepanelen plaatsen op hun dak. De energie die zij zelf niet gebruiken buiten kantoortijd, kunnen zij niet terug leveren door netschaarste. Wij zijn 24/7 in bedrijf en kunnen de elektriciteit goed gebruiken bij ons productieproces. Door die energie van hen af te nemen, helpen wij elkaar als buren!’

Kostprijsreductie door waterrotonde
Zijn droom voor de toekomst? ‘Ik zou heel graag een afvalwaterplant willen starten samen met omliggende bedrijven op ons BZOB. Daarom doe ik mee met het waterrotondeproject van Smart Synergy Helmond. Door het zuiveren en hergebruiken van afval- en proceswater zijn we minder afhankelijk van grond- en drinkwater. Verduurzaming van watergebruik, in combinatie met efficiënter energiegebruik, leidt bovendien tot kostenbesparingen, onder meer door lagere energiebelasting. En dat heeft weer een verlagend effect op onze kostprijs.’

Van halve liters tot vliegtuigblikjes
Duurzaamheid gaat voor CANPACK verder dan alleen slim omgaan met energie. Sander legt uit: ‘Voor ons is het heel belangrijk om in contact te blijven met onze omgeving. Mensen moeten ook bij ons willen werken. Omwonenden zien vaak onze vrachtwagens rijden, maar wat zit daar nu eigenlijk in? Onze portfolio bestaat uit zo’n 350 verschillende producten, van halve liters tot 15cl vliegtuigblikjes en alles daar tussen in. Gemaakt van aluminium, wat ontzettend duurzaam is. Je kunt onze cans dan ook eindeloos recyclen. Dat weten veel mensen nog niet.’

Samen profiteren
‘Het mes snijdt bij duurzaam ondernemen aan twee kanten’, besluit Sander. ‘Het is goed voor onze leefomgeving, je voldoet aan milieuwetgeving en sluit aan op de ambities van je klanten. Tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van onze strategie. Slim omgaan met energie, circulair gebruik van grondstoffen en samenwerken draagt ook bij aan onze eigen concurrentiepositie. Voor onze toekomst bundel ik dan ook graag onze krachten met die van andere ondernemers op ons bedrijventerrein. Samen gaan we van alle aanwezige kennis en energie profiteren!

R&L Recycling inspireert Helmondse bedrijven tot circulair ondernemen

Bij R&L Recycling zit het circulair ondernemen in het DNA. Sinds 1999 verwerkt het Helmondse bedrijf diverse soorten elektronica zoals oude computers, printers en schermen. Om andere bedrijven te inspireren om schaarse grondstoffen ook opnieuw te gebruiken, doen zij mee aan de grondstoffenrotonde van Smart Synergy Helmond. Een schone taak voor de vers afgestudeerde QESH-coördinator Julian Messelaar.

Elektrische apparatuur is één van snelst groeiende afvalstromen. Alleen al in Nederland wordt er jaarlijks 240 miljard kilo ICT apparatuur afgedankt. Daar weten ze bij R&L Recycling wel raad mee. Maar hoe werkt dat precies? Julian legt uit: ‘Alle elektronica komt binnen op ons eigen terrein. Alles wordt met zorg gesorteerd door onze collega’s. Vervolgens controleren we, in lijn met alle wet en regelgeving, welke apparaten er hergebruikt kunnen en mogen worden. Ongeveer 1/5 van alle afgedankte elektronica kan gerecycled worden tot producten. En van het restant wordt slechts 2-3% daadwerkelijk gestort of verbrand ZONDER energieterugwinning. Het stukje hergebruik dat wij als eerste stap proberen te realiseren, onderscheidt ons echt van andere afvalverwerkers waar de shredder veel vaker aanstaat en de focus vooral ligt op materiaal hergebruik.’

Pilot: ophaalservice voor oude IT-apparatuur
R&L Recycling ziet het als hun missie om het hergebruiken van grondstoffen tussen de oren te krijgen bij andere ondernemers. Daarom sloten ze zich aan bij het grondstoffenrotondeproject van Smart Synergy Helmond. ‘Als pilot zetten we een ophaalservice op. Samen met de Palletcentrale haalden we oude IT-apparatuur op bij bedrijven. Bij iedereen ligt wel een ongebruikte telefoon in een lade of oude toetsenborden te verstoffen in het magazijn. Door deze in te zamelen en te recyclen hoeven er minder schaarse en dure grondstoffen gebruikt te worden voor het maken van nieuwe producten.’

Samen circulair
En wat zijn de toekomstplannen van Julian zelf? ‘Ik ben pas twee weken geleden geslaagd bij Avans Hogeschool. Mijn afstudeerstage was gericht op duurzaamheid binnen R&L. Ik heb een manier gevonden om het energiegebruik van ons eigen machinepark met 33% te reduceren. Maar de grootste winst is dat ik binnen het bedrijf het duurzaamheidsvuurtje opnieuw heb aangewakkerd. In mijn nieuwe rol als QESH-coördinator (Quality, Environment, Safety en Health) ga ik hier verder mee aan de slag. En dat wil ik ook doen binnen het Smart Synergy project. Samen kunnen we een circulaire economie creëren op ons bedrijventerrein. Daar ben ik van overtuigd!’

Warmte op bedrijventerreinen

Dat warmte een van de sleutelonderwerpen is in de energietransitie zal voor niemand vreemd zijn. We krijgen onze warmte vooral van aardgas en dat geldt voor zowel de warmte die gebruikt wordt in onze kantoren en woningen (laagwaardig: maximaal 70-90 graden) tot de procesindustrie (hoge temperaturen). En juist van dat aardgas moeten we een keer af om tal van redenen zoals het klimaat, de prijsstijging en de geopolitieke situaties.

De levering van warmte is, anders dan de levering van elektriciteit, een relatief vrije markt. Om die reden zien we ook andere partijen met name in de infrastructuurkant van warmte, terwijl Enexis als netbeheerder voor elektriciteit in onze regio de enige partij is. Ook de organisatie van warmteprojecten verloopt anders. We zien meer coöperatieve en semi-publieke netten ontstaan. Woning-eigenaren, bedrijven die met hun buren gezamenlijk eigenaar zijn van (onderdelen) van een netwerk en daarmee zeggenschap en transparantie hebben.  

Wat gaat er wettelijk komen?
Wat hierboven staat over de coöperatieve warmtenetten past al in de huidige wetgeving, maar dit gaat voor het ministerie nog niet ver genoeg. Het ministerie (EZK) heeft een nieuwe warmtewet in voorbereiding. Deze wet (Wet Collectieve Warmtevoorzieningen of ook wel Warmtewet 2.0 genoemd) wordt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. De wet gaat de publieke belangen (betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en energierechtvaardigheid) beter beschermen en regelen. Met name de minister stuurt aan op een groter aandeel publiek eigendom, publiek zeggenschap.

Wat wil Helmond?
De gemeenteraad van Helmond heeft bij het vaststellen van het warmtebeleid (2021) al aangegeven dat de gemeente tenminste onderdelen van een warmtenet publiek wil maken. Dit is in lijn met wat het ministerie ook wil: publieke participatie in de energiesystemen.

Voor Helmond betekent dit dat bij de plannen op BZOB, het warmtenet op Groot Schooten maar bijvoorbeeld ook bij het nieuw te maken warmtenet in het centrum van Helmond wordt gekeken naar de lokale invulling van de organisatie. Dit geeft de Helmonder en de ondernemers een kans: voeg in een draai mee. Draai mee en bepaal mee!     

Terug naar de Wet: botsproeven
De huidige wet is nog niet zo ver. Op dit moment worden (in Den Haag en tussen ministerie en experts en gemeenten) consultatierondes uitgevoerd én heeft de vereniging van Nederlandse Gemeenten zogenaamde botsproeven voorgesteld. Deze proeven moeten inzicht geven hoe bestaande netten en nieuwe netten met elkaar verweven kunnen worden en hoe de organisatie er dan uit kan gaan zien. Helmond heeft zich aangemeld voor deze botsproeven wat waarschijnlijk gaat betekenen dat we voor BZOB ook ondersteuning krijgen op organisatorisch/juridisch vlak vanuit het Rijk.

Voortgang in Helmond
In Helmond is nu het onderzoek gestart naar de haalbaarheid (technisch, financieel, ruimtelijk en organisatorisch) van drie verschillende warmtenetten op respectievelijk Groot Schooten, BZOB en in het centrum. Elk van deze projecten heeft haar eigen bronnen, afnemers en organisatiekansen. Stichting Bedrijventerreinen Helmond borgt de synergie op de bedrijventerrein-projecten. Het voordeel voor de ondernemer is belangrijk.

In de toekomst zullen we jullie per project op de hoogte houden. Voor meer vragen kunnen jullie nu al wel terecht bij Serge van den Berg, projectleider warmte: serge.vandenberg@helmond.nl of via 06 46 44 5582

Steeds meer werkenden in financiële problemen – Wat kun je nu al doen?

‘Halverwege de maand is het geld van sommige mensen al op.’ ‘Mensen vallen vaker uit, het ziekteverzuim stijgt en mijn productiviteit daalt.’ ‘Wat kun je doen en waar moet je zijn als je ziet dat medewerkers in de problemen komen?’ Het zijn zaken die we meer en meer horen van ondernemers. Door de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie komen er ook steeds meer werkenden die financiële zorgen hebben. Zij zijn niet direct in beeld bij de instanties die kunnen helpen. Redenen genoeg om daar extra aandacht aan te besteden.

Vroeg signaleren helpt

Udo Holtappels en Kim van Uden van ‘Ruimte om te Leven’ hebben tijdens de vier bijeenkomsten van SBH op de bedrijventerreinen een flinke groep ondernemers kennis laten maken met de beweging en het bijbehorende platform www.ruimteomtelevenhelmond.nl. Voor diegenen die niet aanwezig waren: klik op de link en meld je aan, het is geheel vrijblijvend. Op het platform vind je informatie over initiatieven en de gegevens van professionals van instanties die kunnen ondersteunen. Bovendien blijf je op de hoogte van de initiatieven die genomen worden. Uit de bijeenkomsten heeft een aantal mensen zich gemeld om mee te denken over concrete oplossingen waarmee je sneller en beter mensen kunt helpen. Meteen na de zomer komen we met de groep bij elkaar. Een ondernemer meldde dat de inzet van een budgetcoach of schulddienstverlener op de werkvloer meteen effect heeft.

Heb je vragen? Neem contact op met de LEV groep (0492 598989) of bel met de gemeente 14 0492 (optie 2) Daarnaast vind je op het platform de hele sociale kaart van Helmond

Ziekteverzuim neemt toe, productiviteit neemt af

Financiële problemen zorgen voor meer stress, een hoger ziekteverzuim en minder productiviteit. Maar geldproblemen zorgen er ook voor mensen minder aandacht hebben voor gezond eten, minder bewegen en dat ze in isolement terecht komen etc. Er is voor een groeiende groep mensen steeds minder ‘ruimte’ om te leven, meedoen met onze maatschappij wordt steeds lastiger of onmogelijk.

 

Toolbox beschikbaar

Het allerbelangrijkste is mensen snel helpen, op het moment dat de problemen ontstaan. Dat kan veel ellende voorkomen. Op platform staat waardevolle informatie voor alle professionals die op wat voor manier dan ook te maken hebben met medewerkers in financiële nood. Er staan tips voor werkgevers (een toolbox met bijvoorbeeld posters: www.financieelfittewerknemers.nl/Toolkit), verwijzingen naar de juiste loketten van instanties of bedrijven in Helmond die direct kunnen helpen. Ook is er informatie te vinden over hoe je je woning beter kunt isoleren en zo flink kunt besparen op de energiekosten. Kijk op het platform, het loont.

Meld je aan op het platform

Met ‘Ruimte om te leven’ werken we in Helmond samen om de tweedeling te verkleinen zodat iedereen mee kan blijven doen. En daar hebben we allemaal profijt van.

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.