Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Werkzaamheden rotonde Rochadeweg-Korendijk

Op 1 oktober 2019 starten asfalteringswerkzaamheden aan de rotonde Rochadeweg-Korendijk.
De werkzaamheden aan Varenschut zijn dan inmiddels afgerond.

De aannemer die dit voor de gemeente gaat uitvoeren is Strukton Civiel.

De werkzaamheden zullen maximaal 5 weken duren en houden in:

  • Het asfalt op de rotonde, incl. de bypass voor recht doorgaand verkeer en de rotondeband wordt opgebroken.
  • Vervolgens wordt er een nieuwe betonnen rotondeband gestort en wordt de fundering onder het asfalt wat aangepast. Hierna wordt er opnieuw geasfalteerd.
  • Tussen de rijbaan van de rotonde en de bypass voor recht doorgaand verkeer wordt een scheidingsband aangebracht zoals die op de rotondes op de N279 ook aanwezig zijn.

Deze werkzaamheden hebben als gevolg dat de Rochadeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels een omleidingsroute. Deze omleidingsroute wordt al aangegeven op de snelweg A67.

Voor actuele wegwerkzaamheden kunt u ten alle tijden terecht op Helmond.mijnbedrijfslocatie.nl

 

Heeft u vragen neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Stagiairs Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Vanaf 2 september gaan twee stagiairs aan de slag bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met twee interessante projecten:

Pilot bedrijvenmijn Groot Schooten

Waarom is het voor bedrijven vaak nog de goedkoopste oplossing om alles bij het restafval te gooien en kost het meer om afval gescheiden op te halen? En dat terwijl dit de grondstoffen zijn van de nieuwe economie. Mattijs Bouwmans onderzoekt of dit anders kan. Als er voldoende bulk is van bepaalde types afval en een deel van de logistiek rondom het scheiden en ophalen collectief wordt opgepakt, liggen er wellicht economische kansen. Tijdens zijn onderzoek zal Mattijs de bedrijven op Groot Schooten benaderen om deel te nemen. Doe er uw voordeel mee!


Mattijs Bouwmans

InduSym

Het traject InduSym is al enige tijd bezig en er is veel informatie verzameld over de reststromen van diverse Helmondse bedrijven, maar het plaatje is nog lang niet volledig. Welke reststromen komen er het meeste voor en is hier een collectieve bestemming voor te vinden? Welke waardevolle reststromen hebben nog geen match? Jordy Looijmans onderzoekt welke kansen er in de praktijk gebracht kunnen worden. Als het afval van één bedrijf de grondstof van een ander wordt, leidt verduurzaming ook nog eens tot geldbesparing.

Jordy zal diverse bedrijven benaderen, maar kan onmogelijk bij iedereen langs. Wilt u weten of uw bedrijfsafval waarde heeft of wilt u weten hoe u hier een duurzamere bestemming aan kunt geven, neem dan contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
Jordy Looijmans

Werkzaamheden Induma West

Herstructurering Induma West

De openbare ruimte in het gebied Induma West wordt opgeknapt. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 2 september 2019.
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte. De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.

Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen heeft dit in een bijeenkomst waarvoor alle ondernemers en vastgoedeigenaren waren uitgenodigd toegelicht.

Bijgevoegd vindt u 2 overzichtstekeningen met daarop aangegeven de fases en de datums wanneer aan deze fases gewerkt wordt.

Fase 1 t/m 7 'Induma West'
2 september t/m 13 december

Fase 8 & 9 'Scheepsboulevard'
28 oktober t/m 18 december

 

Aannemer: vd Boomen 

Contactpersoon:

Ad van Rooij
Projectleider
0411-631257

Helmond voor elkaar

Beste ondernemer,

Helmondvoorelkaar is op dit moment een campagne aan het voorbereiden om medewerkers in het bedrijfsleven te werven voor vrijwilligerswerk bij maatschappelijke instellingen en goede doelen.

Voor deze campagne zoeken we activiteiten in september waar vrijwilligers voor nodig zijn. Een collecte, een voorleesactie tijdens de week van de Alfabetisering of een toernooi in de Nationale Sportweek om wat voorbeelden te noemen.

Deze activiteiten zetten we op de 'doinggood kalender' van Helmondvoorelkaar. Bedrijven kiezen een activiteit uit waar ze met een of meer collega's mee aan de slag kunnen.

Doe mee!
Hebben jullie een activiteit of kun je nog iets opzetten voor september? Doe dan mee! Je profiteert van de extra publiciteit van deze campagne én je komt in contact met potentiële vrijwilligers.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.helmondvoorelkaar.nl
2. Log in of maak een account aan
3. Plaats een eenmalige hulpvraag die plaatsvindt in september
4. Vink 'eenmalig' aan
5. Vink 'Geschikt als teamuitje' aan als dat van toepassing is
6. Vermeld de datum van de vraag in de titel
7. Wij plaatsen jouw hulpvraag in de doinggood kalender
Heb je een eenmalige activiteit of klus maar niet in september? Zet deze dan ook op de website. Ook deze oproepen brengen we extra onder de aandacht.

Alvast bedankt voor jullie hulp. Ik hoop dat we er samen in slagen een heleboel nieuwe vrijwilligers te vinden die jullie organisaties gaan meehelpen!

Hartelijke groet,

Renske Bartels
Team Vrijwilligerswerk Helmond, LEVgroep | Helmondvoorelkaar

06 899 706 53
www.helmondvoorelkaar.nl 
Helpen maakt happy!

 

 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.