Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Top business lunch 'Greendeal'

Maakt de Europese Green Deal het Klimaatakkoord overbodig? Wat is er nodig om de Green Deal tot een succes te maken?

De Nederlandse energierekening hoeft de komende jaren niet omhoog om de ambitieuze klimaatplannen van de Europese Commissie mogelijk te maken. Wel wordt vliegen duurder en komt er voor vliegtuigmaatschappijen een belasting op kerosine of CO2-uitstoot.

Dat zegt Diederik Samsom, de nieuwe kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor deze zogeheten Green Deal. Daarbij is het doel om Europa binnen dertig jaar klimaatneutraal te maken!

Programma

13.00 uur Ontvangst met heerlijke lunch & netwerken!
14.00 uur Welkomstwoord door Toine Manders | Lid van het Europees Parlement
Introductie Dens & Lightyear
‘Greendeal: Kansen voor ondernemers’ | Diederik Samsom, (Kabinetschef van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans)
15.00 uur Q&A met Diederik Samsom
15.30 uur Meet & greet met een hapje & drankje
17.00 uur Finish!

Locatie
Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond

Aanmelden & introducés
Platinum/Founding members, Zakensociëteit: aangeboden in de deelname. Introducés: € 55,- excl. BTW
Aanmelden is mogelijk via wtce.nl

Afmelden
Mocht je helaas niet in de gelegenheid zijn, meld je dan af via info@wtce.nl of bellen via 040 237 49 72.

Dit event is powered by

Aanpak illegale praktijken bedrijventerrein Hoogeind

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Openbaar Ministerie en gemeente zijn op 9 september een pilot gestart om illegale praktijken op het bedrijventerrein Hoogeind aan te pakken. Deelnemende bedrijven gaan een gestandaardiseerde huurovereenkomst gebruiken. Daarin staat een bepaling dat het pand (tenminste) drie keer per jaar door de verhuurder of met toestemming van de verhuurder gecontroleerd wordt. Onaangekondigd wel te verstaan. De verwachting is dat deze controlemogelijkheid het voor criminelen moeilijker maakt om bedrijfsruimtes te huren. Het moet een preventieve werking krijgen.

De pilot duurt 2 jaar, omdat het de verhuurders even tijd zal kosten de gestandaardiseerde huurovereenkomst te gaan gebruiken en eventueel bestaande contracten open te breken. De pilot is geslaagd als er na 2 jaar gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde huurovereenkomsten door de verhuurders en dit daadwerkelijk barrières heeft opgeworpen tegen criminelen om zich te vestigen op Hoogeind.

Hoe werkt de pilot?

  • Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) stimuleert bedrijven om deel te nemen aan de pilot en heeft voor vastgoedeigenaren een gestandaardiseerde huurovereenkomst opgesteld. Daarnaast communiceert SBH naar vastgoedeigenaren, op welke wijze zij fysieke periodieke controles dienen uit te voeren en hoe hiervan adequaat verslag te leggen. 
  • Het Openbaar Ministerie gaat bij het aantreffen van een drugslab/kwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder als de verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige ook geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden.
  • De gemeente gaat bij het aantreffen van een drugslab/kwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot tijdelijke sluiting als een verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige ook geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden.

Doorontwikkeling aanpak ondermijnende activiteiten
Ondermijnende activiteiten zoals productielocaties voor verdovende middelen worden met regelmaat aangetroffen in bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen. Deze bedrijfsruimten worden doorgaans gehuurd vanuit het reguliere aanbod van huurpanden. Er is regelmatig overleg tussen diverse partijen om te bekijken hoe illegale situaties op de bedrijventerreinen voorkomen kunnen worden. Uit deze gesprekken is dit gezamenlijk initiatief ontstaan.

Dit initiatief past in de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen. Denk daarbij aan de productie en handel in drugs, outlaw motor bendes, vastgoedfraude, mensenhandel milieucriminaliteit. Meer informatie over welk risico je als verhuurder loopt en tips over afspraken huurcontract lees je hier.

Wegafsluiting brug sluis 8 (Vossenbeemd)

Komend weekend start de firma Brabotech met werkzaamheden aan de brug van Sluis 8.

Uitvoering gemeentelijke werkzaamheden
Op de brug wordt de huidige slijtlaag vervangen door een nieuwe slijtlaag.


Start werkzaamheden: vrijdag 28 augustus vanaf 19:00 uur

Einde werkzaamheden: maandag 31 augustus tot 6:00 uur


Verkeersmaatregelen/ omleiding

  • De brug wordt geheel afgesloten.
  • Er wordt een omleiding ingesteld middels de gebruikelijke omleidingsborden.

Download hier de omleidingsroute

Wegafsluiting N270 Helmond- Deurne

Onderhoud N270 Helmond - Deurne    

Provincie Noord-Brabant voert onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg veilig te kunnen gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

De asfalt werkzaamheden met een afsluiting van ongeveer 9 kilometer vinden plaats, tussen Raktseweg -  Helmondsingel (N270) en Kanveldweg – Langstraat (N270) verdeeld over 2 weekenden.

  • Vrijdagavond 28-08-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 31-08-2020 06.00 uur

  • Vrijdagavond 04-09-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 07-09-2020 06.00 uur

Tijdens bovenvermelde 2 weekenden is de weg volledig afgesloten tussen Raktseweg -  Helmondsingel (N270) en Kanveldweg – Langstraat (N270), hiervoor is een omleiding ingesteld, volg hiervoor de gele borden.

 
Let wel: de werkzaamheden kunnen enkel doorgaan mits de weersomstandigheden dit toe laten.

 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.