Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Aftrap Toezicht Ruimte Helmond en Field Lab op Automotive Campus

Toezicht Ruimte Helmond en Field Lab op Automotive Campus

Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en gemeente Helmond gaan samen een Toezicht Ruimte Helmond ontwikkelen op de Automotive Campus, waar zij hun camera’s uitkijken. Daarnaast komt er een Field Lab, met DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) als een belangrijke partner. Binnen het Field Lab gaan zij gezamenlijk werken aan innovatieve mogelijkheden voor het inzetten van camera’s en sensoren.

De camera uitkijkcentrale biedt SBH en de gemeente in eerste instantie een plek voor hun eigen cameratoezicht. Ieder onder hun eigen regie en verantwoordelijkheid, maar met gemeenschappelijke, technische voorzieningen en mogelijkheden. Het uitkijken van de camera’s van gemeente en SBH gebeurt nu nog op verschillende plekken.

Samenwerken aan een nog veiligere, leefbaardere stad
In het Field Lab gaan SBH, DITSS en gemeente intensief samenwerken aan een nog veiligere, leefbaardere stad. De keuze om dat te doen bij de Automotive Campus is een logische, vinden de partners. Want daar werken allerlei bedrijven en onderzoekers aan slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen. Met het Field Lab gaan we onder andere onderzoeken hoe we met sensoren data kunnen verzamelen van voertuigen en openbaar vervoer. En hoe we die vervolgens kunnen gebruiken voor toepassingen die bijdragen aan (verkeers)veiligheid. Het is daarbij zeer goed mogelijk dat er bij het Field Lab nog meer bedrijven gaan aansluiten, aldus de partners.

Startmoment
Om de eerste stap in deze samenwerking te benadrukken, vond vanmiddag een startmoment plaats waar vertegenwoordigers van SBH, DITSS, Automotive Campus en gemeente Helmond het huurcontract van de Toezicht Ruimte Helmond symbolisch ondertekenden.

Nieuwe camera’s
Het is de bedoeling dat de Toezicht Ruimte vanaf het derde kwartaal van 2019 officieel in gebruik genomen wordt. De gemeente Helmond start eerst met de aanbesteding voor het vervangen van de 37 Openbare Orde & Veiligheidscamera’s. De huidige camera’s, die in het uitgaansgebied staan, zijn afgeschreven.

Mening gevraagd!

Enquête KVO

KVO hercertificering 
De Gemeente, Politie, Brandweer en de Stichting Bedrijventerreinen Helmond willen blijven samenwerken om de bedrijventerreinen "schoon, heel en veilig" te krijgen / te houden. Door middel van deze samenwerking kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit Keurmerk wordt uitgevoerd met medewerking van MKB Nederland. De KVO-werkgroep gaat zich weer inspannen om het Keurmerk te behouden. 

Uw mening telt!
Uw mening over het bedrijventerrein waar u gevestigd bent is daarbij van zeer groot belang. 
Om het Keurmerk ook daadwerkelijk te kunnen behouden, is onder andere een hoge respons op de enquête belangrijk. Met het invullen van deze enquête draagt u dus bij aan het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en kunt u invloed uitoefenen op de maatregelen die de komende drie jaar genomen kunnen gaan worden. De werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête in te vullen. Dit vergt slechts 7 minuten van uw kostbare tijd.


Enquete:  https://mkbnl.socratos.net/direct/sbh 


Vertrouwelijk
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: de parkmanager van Stichting Bedrijventerreinen Helmond, per e-mail: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
Over de uitkomsten van de enquête wordt u geinformeerd en wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Zonne-energie, design en interactiviteit op de gevel

Feestelijke opening van de Solarix designgevel op donderdag 13 december vanaf 19.15 uur bij Kuijpers, Panovenweg 20 in Helmond. Het Solarix design laat zien hoe zonne-energie, design en interactiviteit naadloos in elkaar overvloeien. Voor de realisatie werd intensief samengewerkt tussen Studio Solarix, Kuijpers, Kameleon Solar (zonnecellen) en Sorba (productie en montage).

Het project is mede tot stand gekomen dankzij SPARK Campus en de steun van de gemeente Helmond.

 

Wilt u deze feestelijke opening bijwonen? Bekijk hier de uitnodiging.

KVO-Schouwen bedrijventerreinen

Eind november hebben de periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners weer plaatsgevonden.
Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.


Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als kapotte straatverlichting, diverse "geparkeerde autowrakken" in de openbare ruimte en massaal overnachtende vrachtwagenchauffeurs op diverse wegen op de bedrijventerreinen. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen.

KVO-koepel
Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog tenminste 4 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Hercertificering certificaat
Het huidige KVO-certificaat verloopt in april 2019 en moet opnieuw worden behaald.
Uw inbreng en ideeën zijn cruciaal voor het behalen van een nieuw certificaat en daarom vragen wij 10 minuten van uw tijd om de KVO-enquête in te vullen. U ontvangt de enquête binnenkort via onze nieuwsbrief.

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.