Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Online talkshow georganiseerde criminaliteit: 'de ondernemer draait door'

In navolging van onze Cybercrime talkshow in 2021 in Helmond, organiseert het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland op 6 februari een online talkshow over de georganiseerde criminaliteit: "𝗗𝗲 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗱𝗿𝗮𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗼𝗼𝗿" met als presentator Frank Lammers. 

Ondermijnende criminaliteit verwijst vooral naar de effecten van de georganiseerde criminaliteit, de verwevenheid van de onder- en bovenwereld, en de innesteling in woonwijken en legale sectoren. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken gebruik van dezelfde legale structuren en voorzieningen als iedere burger en ondernemer. Denk daarbij aan transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen en vastgoed.

Het is een misdaadvorm waar zelfstandig en mkb-ondernemers bewust of onbewust mee te maken hebben. Het is niet voor niets dat er steeds meer aandacht voor komt in de media. Ook dienen steeds meer partijen zich aan met initiatieven en projecten in de strijd tegen deze misdaadvorm.

Maar hoe kun je als ondernemer nu de juiste keuze maken? Waar ligt de nuancering? Hoe kijken andere ondernemers aan tegen de huidige maatregelen terwijl jouw business door moet gaan? Wat kun je als ondernemer nu echt doen? En vooral hoe voorkom je als ondernemers dat je slachtoffer wordt van de criminelen.


Tijdens de live en online uitzending die op 6 februari om 19.15 uur plaatsvindt, krijg je antwoorden op deze en andere vragen.

𝘿𝙚𝙚𝙡𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙨. Meld je nu alvast aan via de website https://lnkd.in/eTYaZUG.

ERP workshop: meer grip op jouw bedrijf

Is jouw voorraadbeheer totaal niet transparant? Gebruik je teveel softwaresystemen om je bedrijfsprocessen te beheren? Dan ben je toe aan één centraal beheersysteem. Een ERP-systeem geeft jou de volledige controle over alle bedrijfsprocessen.

Ben jij een MKB-bedrijf uit de Peel? Dan biedt Innovatiehuis de Peel, in samenwerking met IPL Advies, dit traject om jouw ideale ERP-systeem te implementeren.

In zes sessies stel je jouw optimale ERP-systeem samen. Start is op 14 februari, dus wees er snel bij!

Het programma biedt praktische begeleiding voor 3 groepen bedrijven:

 1. Nog geen ERP-systeem: ondersteuning bij keuze
 2. Overstappen naar nieuw ERP-systeem
 3. In bezit van ERP-systeem: ‘Op naar meer efficiency’

Meer informatie over de ERP-workshop & aanmelden

Flexôtel Varenschut moet in 2024 tweehonderd arbeidsmigranten huisvesten

De gemeente Helmond heeft de keuze op KaFra Housing laten vallen om de tijdelijke
huisvestingsaccommodatie voor 200 internationale medewerkers aan de Veldbeemd (“locatie Varenschut”) te mogen realiseren. Zij bieden met Flexôtel Varenschut een kwalitatieve oplossing voor het huisvestingstekort van deze doelgroep.

24/7 service beheer en begeleiding
De ervaring van KaFra leert dat internationale medewerkers het meest gebaat zijn bij een kwalitatief
hoogwaardige accommodatie met optimale begeleiding, dicht bij het werk. KaFra Housing zorgt ervoor dat de locatie 24/7 bemand is door onze getrainde Welfare Officers. Zij zorgen voor service, beheer en begeleiding en vormen het centrale aanspreekpunt voor de tijdelijke bewoners en de omwonenden. Ook bewaken zij de huisregels. Het gaat immers om het
welzijn van de tijdelijke bewoners én die van de naaste omgeving.

Omgevingsdialoog
KaFra Housing hecht veel waarde aan goed overleg met omwonenden, bedrijven
en lokale verenigingen. Zij weten dat een nieuwe locatie voor internationale medewerkers in de omgeving vragen oproept. KaFra vindt het daarom
van groot belang om de naaste omgeving verder te informeren tijdens een online informatiebijeenkomst en gaan dan in op alle vragen, suggesties en opmerkingen. De uitnodiging daarvoor is door KaFra aan de naaste omgeving al verstuurd.

Ook Stichting Bedrijventerreinen Helmond sluit bij deze online bijeenkomst aan en heeft daarnaast ook persoonlijk contact met de firma.  Ondernemers kunnen bij vragen contact opnemen via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

 Lees hieronder het krantenartikel dat het ED gisteren plaatste:

In dit moderne hotelcomplex in Helmond moeten in 2024 tweehonderd arbeidsmigranten wonen

HELMOND - Op Varenschut moet in 2024 een moderne en duurzame accommodatie voor arbeidsmigranten zijn gerealiseerd. Vastgoedontwikkelaar Kafra Housing bouwt een complex voor 200 werknemers met zonnepanelen.

BOOST platform bedrijven

Bericht van BOOST.....

2023 staat alweer bijna voor de deur. In 2022 hebben veel bedrijven een profiel aangemaakt op ons platform. Daar zijn we super blij mee. Ook hebben we speciaal voor jou een filmpje gemaakt waarin we uitleggen wat we (kosteloos) voor je kunnen betekenen.

Wil je weten wat dat is? Bekijk dan dit filmpje: https://youtu.be/7sqzp9jrUMw 

Jouw bedrijf kun je in de spotlight zetten op ons bedrijven platform. Zo breng je jouw bedrijf onder de aandacht bij carrièreswitchers en studenten uit de regio. Deze bezoekers willen graag weten wat jouw bedrijf te bieden heeft.

Invullen is makkelijk en kost hooguit 5 minuten via onderstaande link:

https://bedrijven.mijnboost.nl/

 

 

Diane, Dorethé, Karin en Rina van BOOST wensen je hele fijne feestdagen toe.

BOOST is er voor elke MKB ondernemer in de regio Helmond-de Peel*.
We worden gesubsidieerd door de provincie Noord Brabant. Dat maakt dat er geen kosten verbonden zijn aan onze ondersteuning.

*Helmond, Deurne, Laarbeek, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo

 

 

Goede voornemens voor 2023; met textielproducenten naar Saxion Enschede!

Voor de grondstoffenrotonde zijn we met textielondernemers in gesprek over de mogelijkheid om regionaal een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van textiel. Tijdens intensieve gesprekken ontstond er een verrassende wending. Om aan de basis van een duurzame textielproductie te kunnen sleutelen, is er simpelweg meer kennis nodig over textiel. Deze basiskennis dreigt echter langzaam te verdwijnen uit Helmond!

Hoe nu verder?
Eva Nijeboer ging in gesprek met Dankeld Vermeenen van Fontys Hogescholen Bedrijfskunde en met Jurrie Barkel en Jan-Chris Hullegie van @Saxion’s opleiding Fashion & Textile Technologies om te zoeken naar een oplossing voor het verdwijnen van de basiskennis textiel. Afgelopen week werden zij door Eva uitgenodigd bij Techniekcentrum Brainport in Deurne om geïnspireerd te raken. Nard Neervens gaf met veel enthousiasme een presentatie over hoe zij omgaan met de aansluiting van leren en werken in de metaalindustrie en gaf een rondleiding door het machinepark. “We kijken echt naar de behoefte die er ligt bij de aangesloten bedrijven en richten hier onze opleiding op in.” Aldus Nard. Een inspirerend verhaal, waar de textielindustrie van kan leren! Op deze manier kregen we inzicht in de innovatieve en succesvolle werkvorm van Techniekcentrum Brainport.

 Begin 2023 willen we met de Helmondse textielproducenten Vlisco, Lavans, Raymakers en Artex richting Enschede gaan om meer te weten te komen over de Textiel opleiding bij hogeschool Saxion, om samen tot nieuwe initiatieven te komen. Wordt vervolgd!

 

De grondstoffenrotonde is één van de projecten binnen het smart Synergy Helmond programma.

 

 

Reconstructie Gerstdijk

Beste ondernemer,

Met deze brief informeert de gemeente Helmond u over de voortgang met betrekking tot de reconstructie van de Gerstdijk. Het project wordt op dit moment voorbereid en we streven ernaar om de werkzaamheden in de tweede helft van 2023 uit te voeren.

Wat gaan we doen?
De gehele Gerstdijk, inclusief de kruisingen, wordt opnieuw geasfalteerd. Op delen van de Gerstdijk moet ook de wegfundering vervangen worden. Ook wordt de bestrating van de inritten gedeeltelijk herstraat, zodat deze weer netjes aansluiten op het asfalt. Daar waar nu alleen een goot aanwezig is, wordt de goot vervangen door een overrijdbare band. Hierdoor wordt het asfalt beter opgesloten en treedt in de toekomst minder snel schade op. Daar waar in de berm nu bodembedekkende heesters staan, wordt een kruidenrijk grasmengsel ingezaaid. De huidige inrichting van de Gerstdijk wordt verder niet gewijzigd.

Op het zuidelijk deel van de Gerstdijk tussen de Kadeweg en de Maïsdijk is sprake van wateroverlast. Binnen het project wordt het hemelwater van het openbaar gebied afgekoppeld om zo overlast te verminderen. Het is de bedoeling om het overtollige regenwater bij flinke regenbuien af te voeren naar de singel langs de Maïsdijk.

We vernieuwen de gehele Gerstdijk, inclusief de kruisingen. We voeren geen werkzaamheden uit aan de Roggedijk en de Maisdijk. Zie ook de kaart, bijgevoegd onderaan dit bericht.

We zijn de werkzaamheden aan het voorbereiden
Eind juni 2022 heeft u een eerste informatiebrief ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben we van veel bedrijven hun logistieke informatie ontvangen en zijn we bij veel bedrijven persoonlijk op gesprek geweest. Door deze gesprekken zijn we nu beter op de hoogte van wat er speelt op de Gerstdijk zelf, maar ook bij de aanliggende bedrijven. We hebben alle wensen en belangen afgewogen en zijn gekomen tot bijgevoegde fasering van de werkzaamheden. Zodra we dichter bij de start uitvoering komen, wordt deze fasering meer op detail aan u toegelicht.


De planning van de werkzaamheden
We streven ernaar om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren, maar er bestaat een kans dat de uitvoering naar 2024 moet worden doorgeschoven. Dit heeft te maken met aanvullende onderzoeken die moeten worden uitgevoerd, personele onderbezetting en raakvlakprojecten die extra afstemming vragen. Het reguliere wegbeheer van de Gerstdijk gaat gewoon door totdat de reconstructie start.
Door middel van informatiebrieven houden we u volgend jaar op de hoogte van de voortgang van het project.

In week 50 en 51 wordt onderzoek gedaan op de Gerstdijk
Op 15, 16, 19 en 20 december 2022 wordt op de Gerstdijk een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd, Dit betekent dat het asfalt ter plaatse wordt verwijderd, waarna de fundering wordt bemonsterd. Op meerdere plekken tussen Gerstdijk 6 en Gerstdijk 20 worden proefsleuven gegraven. Er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid. Tijdens de onderzoeken blijft altijd één rijstrook open, de Gerstdijk wordt niet afgesloten. Het verkeer wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Tijdens deze onderzoeken ondervindt u mogelijk kortdurend lichte hinder. Na het nemen van de monsters wordt de sleuf dicht gestraat met klinkers. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving.


Heeft u nog vragen en/of wilt u in gesprek?
Bel dan gerust met Christine Schouten. Christine Schouten is onze omgevingsmanager en daarmee de contactpersoon voor dit project. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 55 86 25 35 of via christine.schouten@helmond.nl.


Met vriendelijke groet,
Toon van den Hoogenhoff
teammanager Inrichting & Beheer Openbare Ruimte
Ingenieursbureau 

 

 

Geldzorgen op de werkvloer: tips

Waar kunnen werknemers terecht voor hulp bij geldzorgen?

Geldzorgen! Of het nu gaat om de energierekening of de dagelijkse boodschappen, de prijzen stijgen maar door. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken. Geldzorgen zijn een belangrijke prikkel voor stress. En stress leidt tot uitval. Hoe knoop je elke dag, elke week de eindjes aan elkaar? Er is niet meteen een oplossing, maar er is wel ondersteuning mogelijk. We horen vaak dat het moeilijk is om erover te praten.

3 concrete tips

 1. Hoe ga je in gesprek met je werknemer en wat zeg je?

  Op www.ruimteomtelevenhelmond.nl bij de actiegroep ‘Geldzorgen op de werkvloer’ vind je tal van tips. Hoe je signalen van geldzorgen kunt opvangen en hoe je met medewerkers over geldzorgen kunt communiceren.

 2. Geldfit wijst mensen de weg naar ondersteuning

  Op www.geldfit.nl vinden je medewerkers gratis informatie over hun situatie. Geldfit wijst de weg met tips of persoonlijk advies in jouw eigen gemeente. Mensen kunnen direct – anoniem - contact opnemen via 0800 – 0815.

  Op www.financieelfittewerknemers.nl/Toolkit/ vind je materiaal dat je kunt gebruiken in je communicatie.

 3. Recht op energievergoeding tussen € 700 - € 1300,-?
  Heb je medewerkers in dienst die een (gezamenlijk) netto inkomen tot ongeveer 2360 euro per maand hebben? Dan krijgen ze misschien een eenmalige energievergoeding. Klik op deze link voor meer informatie: Hulp bij rondkomen | Gemeente Helmond. Er staat ook waar mensen hulp kunnen krijgen bij het aanvragen.

  Achter deze link vind je veel communicatiemateriaal dat je kunt gebruiken. 


Als werkgever kun je je medewerkers laten weten wat er allemaal is. Maak het zichtbaar. Leg de flyers uit de toolkit neer, hang posters op, gebruik je eigen communicatiekanalen. Ook kun je gedrukte posters en flyers bij de gemeente afhalen. Ze liggen deze klaar bij de receptie op de begane grond van ’t Cour.

Hulp voor ondernemers bij hoge energiekosten

De gemeente Helmond heeft aanvullende lokale maatregelen getroffen om ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners te ondersteunen. De stijgende energieprijzen raken immers iedereen. Daarbij zijn er meer factoren, waardoor je het financieel moeilijker kan hebben. Denk aan de hogere inkoopkosten, de krappe arbeidsmarkt en het verhogen van het minimumloon. Om ondernemers te ondersteunen zijn er verschillende maatregelen vanuit het Rijk en de gemeente.

Lokale maatregel: subsidie van € 1.000 voor verduurzaming
De energiecrisis is voor veel ondernemers een reden om versneld na te denken over duurzame keuzes. Ben je gevestigd in Helmond? Dan kun je aanspraak maken op een bedrag van maximaal € 1.000.

Bekijk de voorwaarden en direct aanvragen eenvoudig online via: Hulp bij hoge energiekosten voor ondernemers | Gemeente Helmond.

Maatregelen voor ondernemers met een hoge energierekening
Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen.
Op deze pagina vindt je de nieuwste informatie.

 

Heb je vragen over lokale maatregelen?
Je kunt telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer  14 0492.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Onlangs is BOOST geïnterviewd voor het blad Helmond onderneemt. Zij hebben er een mooi artikel van gemaakt zodat jij als ondernemer kunt lezen wat BOOST kan doen voor bedrijven in onze regio. Voor diegenen die Helmond onderneemt niet ontvangen of gelezen hebben hieronder de inhoud van dit artikel.

"
Ontwikkeling is voor iedereen belangrijk. Boost helpt hierbij. Wat past bij mij? Wat wil ik graag doen? Het zijn belangrijke vragen voor als je werk zoekt of van baan wil veranderen. Maar ook voor de werkgever is het belangrijk om de ontwikkeling van je personeel te blijven stimuleren. Het vergroot de binding met het bedrijf. Boost wordt gefinancierd vanuit de Provincie en is een onafhankelijk loket voor enerzijds de inwoners uit de regio die loopbaanvragen hebben en anderzijds MKB-ers die geen HR-ondersteuning hebben.

Voor werkgevers

Boost de ontwikkeling van je personeel! Als je als werkgever hierin investeert, creëer je een grotere mate van betrokkenheid van je medewerkers. En hoe meer betrokken zij zijn, hoe productiever zij zijn en hoe minder snel zij het bedrijf zullen verlaten voor een baan elders. Angeliek Koopmans en Dorethé van Eijk leggen uit: “We leren de gehele dag door. 80% van wat we geleerd hebben, hebben we niet geleerd op school. Daarom is leren zo ontzettend belangrijk, voor iedereen. Heb je geen idee hoe je het als bedrijf moet aanpakken? Boost helpt je hierbij. Doe bijvoorbeeld op de website de Quickscan Leercultuur. Door middel van enkele vragen wordt duidelijk waar de verbeterpunten zitten. Wil je daarna graag in gesprek? Ons team staat voor je klaar.”

Platform bedrijfsprofielen

Het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan, werkgevers weten te vinden. Daarom heeft Boost een platform bedrijfsprofielen opgezet. Hier kunnen bedrijven zich presenteren; wie zijn zij, wat doen zij en wat hebben zij hun medewerkers te bieden? Zo weten werkgever en werknemer elkaar beter te vinden. Daarnaast zet Boost zich in om de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. “We horen vaak dat mensen buiten de regio gaan studeren en dan ook vaak daar een baan vinden. Wij willen talent uit de regio juist graag in de regio houden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten bij ons platform. We houden het graag laagdrempelig; het kost hooguit een kwartiertje werk om je aan te melden.”

Skillpas

Bij Boost draait het niet alleen om behaalde diploma’s. Het gaat ook om vaardigheden. Daarom kun je als inwoner van de regio een zogeheten skillpas aanmaken. Deze skillpas kun je ten allen tijde inzien, aanpassen en met je ‘meenemen’. Zo vind je altijd de baan die het beste bij jou past!

Wil je jouw bedrijf aanmelden op het platform bedrijfsprofielen of wil je meer informatie? Kijk dan op mijnboost.nl

Tekst: Wendy Lodewijk | Foto: Boost

De Palletcentrale zoekt synergy met de buren op het bedrijventerrein om samen te verduurzamen

Binnen het Smart Synergy Helmond programma werkt Eva Nijeboer hard aan het realiseren van een grondstoffenrotonde. “Er komen nog veel goede materialen in de restcontainer waardoor ze verbrandt of op laagwaardige wijze gerecycled worden. Met de grondstoffenrotonde streven we naar een goede herbestemming of hoogwaardige recycling van deze materialen.” Voor de zomer is het project gestart met de pilot in samenwerking met o.a. de Palletcentrale. Maar wat doet de Palletcentrale en waarom staan ze voorop in het realiseren van deze duurzame pilot?

Met 6 vestigingen door heel Nederland is de Palletcentrale een grote speler. Accountmanager Gert Klein legt uit: ‘Bij de Palletcentrale zit duurzaamheid al 53 jaar verankerd in het bedrijf. Het in- en verkopen van gebruikte pallets is de ultieme manier van grondstoffen hergebruiken. Wij hebben meer dan 500.000 pallets op voorraad en leveren vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Moerdijk, Sas van Gent, Middenmeer en Helmond. Bij de Palletcentrale kun je nieuwe en gebruikte pallets kopen, pallets huren, overtollige pallets verkopen en je overtollige pallets laten afvoeren.’ Toch blijft het bedrijf altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om verder te verduurzamen. En dus deden ze direct mee met de grondstoffenrotonde van Smart Synergy Helmond.

Voor wie nog niet precies weet wat Smart Synergy Helmond is: 
Smart Synergy Helmond is een uniek en ambitieus programma waarin ondernemers intensief met elkaar én met de gemeente Helmond samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Er zijn 4 projecten gebundeld die gericht zijn op warmte, water en afvalstromen. Om het circulaire karakter van de projecten te benadrukken is bij de naamgeving gekozen voor Warmterotonde, Waterrotonde en Grondstoffenrotonde. Bedrijven zetten hiermee grote stappen om te voldoen aan de wettelijke en maatschappelijke plicht om te verduurzamen. 

Zo min mogelijk afval
Dat pallets een tweede, derde of wel tiende leven krijgen is al een duurzame corebusiness. Maar daar blijft het niet bij. ‘Op onze vestigingen liggen enorme oppervlaktes aan zonnepanelen. Ook rijden we met elektrische trucks en werken er zeer gewaardeerde collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons. Onze ambitie voor de toekomst? Wij streven naar zo min mogelijk afval. Hout dat we niet meer gebruiken, gebruiken we bijvoorbeeld in onze ovens om courante pallets te laten drogen en om de pallets HT te behandelen’.

Pallets een tweede leven geven
Toen het bedrijf gevraagd werd voor de grondstoffenrotonde van Smart Synergy Helmond, stonden ze hier direct voor open. ‘Op ons bedrijventerrein zitten veel bedrijven die nu een kleine container hebben. Daar gooien ze al hun afval in, omdat ze dat al jaren zo doen. Daar zitten misschien wel materialen in die je goed kunt hergebruiken. In deze pilot halen we oude pallets en ICT-apparatuur op. Dan kom je erachter dat de buren op ons bedrijventerrein prima pallets weggooien die wij een tweede leven kunnen geven.’

Goede prijs voor afval
In een tijd waarin grondstoffen zoals hout schaars zijn, is een grondstoffenrotonde extra interessant, vindt Gert. ‘Wij hebben veel klanten die graag tweedehands pallets gebruiken. Ook als er een plank of blok ontbreekt, nemen wij ze graag mee. Er hoeven minder bomen gekapt te worden en het draagt bij aan de duurzaamheidsambities die veel bedrijven hebben.’

CO2-besparingscertificaat
Voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, biedt de Palletcentrale nog een extraatje aan. ‘Al onze klanten ontvangen een CO2-besparingscertificaat. Dit laat zien hoeveel CO2 er bespaard wordt door het (her)gebruik van overtollige pallets. Daarmee kun je aantonen dat je verduurzaamt als bedrijf.’

Samen nog meer bereiken
En wat heeft de samenwerking binnen Smart Synergy Helmond opgeleverd voor de Palletcentrale? ‘Wij staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden om te verduurzamen. Met onze deelname hoop ik dat we onze buren op het bedrijventerrein bewust maken van de voordelen van grondstoffen hergebruiken. Juist in deze tijd van schaarste. De eerste ophaalrondes van de pilot hebben al veel inzichten gegeven. Als we de scope van pallets en ICT-apparatuur verder uitbreiden naar andere grondstoffen, ben ik heel benieuwd wat we samen nog meer kunnen bereiken.’