Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Bustour Smart Synergy Helmond

Binnen Smart Synergy Helmond werkt Stichting Bedrijventerreinen Helmond samen met ondernemers, gemeente Helmond en diverse andere partners aan kansrijke projecten voor ons kernthema energiebewust & duurzaam. Op 22 november maakten we met bijna 40 aanwezigen een ronde op de bedrijventerreinen en bezochten we locaties die betrekking hebben op realisatie van de warmterotonde, grondstoffenhub en waterrotonde. Mooi om de deelnemers van onze bustour enthousiast te maken over onze Helmondse bedrijventerreinen en duurzame projecten!

 Bekijk de aftermovie hieronder

Vrijdag 1 december rijdende afzetting Rochadeweg

Op vrijdag 1 december vinden metingen plaats op de Rochadeweg tussen de rotonde Korendijk en Stipdonk (N612). 

De weg is niet afgesloten. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente.

Wegafsluiting Rochadeweg zaterdag 25 en zondag 26 november

Op zaterdag 25  en zondag 26 november is een deel van de Rochadeweg afgesloten t.b.v. onderzoekwerkzaamheden van de staat van het asfalt, fundering en de bermen. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente. 

Informeer werknemers, eventuele bezoekers en leveranciers hierover om onduidelijkheden te voorkomen. 

Werkzaamheden Rochadeweg

Vanaf 13 november vinden er werkzaamheden plaats aan de Rocahdeweg t.b.v. onderzoek van de staat van het asfalt, fundering en de bermen. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente. 

Extra werkzaamheden N279 !!

Vanwege extra werkzaamheden op N279 tussen Rochadeweg en Deurneseweg zal Dura Vermeer dit gedeelte van N279 nogmaals kortdurend afsluiten en dezelfde omleidingsroute als afgelopen weekend instellen.

Afsluiting: donderdag 2 november vanaf 21.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden maximaal 3 uur duren (dus tot max 23.59 uur).

De N279 wordt zoals het er nu uit ziet volledig afgesloten conform onderstaand schema:

• Wegvak tussen Rochadeweg t/m afrit/toerit Deurneseweg vrijdag 27 oktober 20.00 uur t/m maandag 30 oktober 6.00 uur
In dit weekend zijn ook de toerit vanaf de N270 richting Asten en de afrit Asten richting de N270 afgesloten. 

Omleiding>>
Er wordt voor bovenstaande afsluiting in twee richtingen een lokale omleidingsroute ingesteld welke loopt over Rochadeweg, Varenschut, Vossenbeemd, Rivierensingel (in bijlage schematisch weergegeven waarbij de oranje streep het afgesloten gedeelte aangeeft en de blauw gestippelde lijn de omleidingsroute)


 

Asfalteringswerkzaamheden Vossenbeemd

LET OP: N279 werkzaamheden uitgesteld vanwege weersomstandigheden

De werkzaamheden zijn vanwege de weersvoorspellingen uitgesteld. De weg is komend weekend dus gewoon open. 
Dit betekend dat de werkzaamheden welke gepland stonden voor komend weekend doorschuiven naar het weekend van week 43 (27 t/m 30 okt) 

De N279 wordt zoals het er nu uit ziet volledig afgesloten conform onderstaand schema:

• Wegvak tussen Rochadeweg t/m afrit/toerit Deurneseweg vrijdag 27 oktober 20.00 uur t/m maandag 30 oktober 6.00 uur
In dit weekend zijn ook de toerit vanaf de N270 richting Asten en de afrit Asten richting de N270 afgesloten. 

Omleiding>>
Er wordt voor bovenstaande afsluiting in twee richtingen een lokale omleidingsroute ingesteld welke loopt over Rochadeweg, Varenschut, Vossenbeemd, Rivierensingel (in bijlage schematisch weergegeven waarbij de oranje streep het afgesloten gedeelte aangeeft en de blauw gestippelde lijn de omleidingsroute)


• Wegvak af/toerit Deurneseweg TOT rotonde weg naar Bakel vrijdag 20 oktober 20.00 uur t/m maandagochtend 23 oktober 06.00 uur.

In dit weekend zijn ook de toerit vanaf de N270 richting Veghel en de afrit Veghel richting de N270 afgesloten. Let op: De rotonde zelf is alleen de gehele zondag dicht. 

Omleiding>>
Er wordt voor bovenstaande afsluiting in twee richtingen een lokale omleidingsroute ingesteld welke loopt over Rijpelbaan, Rivierensingel, Deurneseweg (in bijlage schematisch weergegeven waarbij de oranje streep het afgesloten gedeelte aangeeft en de blauw gestippelde lijn de omleidingsroute)


Grootschalige adviesroute>>
Ook wordt er een grootschalige adviesroute via snelweg aangegeven. Deze wordt in 2 richtingen/vice versa vanaf Asten via A67 naar Eindhoven, A2 randweg Eindhoven en vervolgens A50 richting Veghel aangegeven middels de bekende gele borden. In bijlage is de tekening hiervan toegevoegd.

 

Rijpelbaan blijft afgesloten tot uiterlijk 13 oktober

De Rijpelbaan blijft nog even afgesloten om veiligheidsredenen

De werkzaamheden aan de Rijpelbaan zijn bijna afgerond. Echter, er worden op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd aan de Braaksestraat.

Werkverkeer dat in de Braaksestraat moet zijn, maakt deels gebruik van de Rijpelbaan. Zolang de werkzaamheden aan de Braaksestraat nog niet zijn afgerond, kunnen we niet garanderen dat de Rijpelbaan veilig genoeg is voor weggebruikers. Daarom is besloten om de Rijpelbaan een extra week gesloten te houden, tot uiterlijk vrijdag 13 oktober om 16:00 uur.

Nieuw regionaal bedrijventerrein beoogd in Helmond en Someren

28 september - 
Gemeenten vestigen voorkeursrecht in voorbereiding hierop

Er zijn plannen voor een regionaal bedrijventerrein van circa 150 hectare voor de regio De Peel op de locaties Varenschut- Lungendonk in Helmond en Someren. In voorbereiding op deze ontwikkeling vestigden de gemeenten Someren en Helmond alvast het voorkeursrecht op het beoogde gebied. Dit betekent dat eigenaren hun grond bij verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee willen de gemeenten de regie nemen ten aanzien van mogelijke grondspeculatie. Een regionaal bedrijventerrein is nodig omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is en de behoefte daaraan blijft groeien.

Alle grondeigenaren zijn inmiddels door de gemeenten geïnformeerd.

Belangrijke opgave voor de regio
Marinus Biemans, bestuurlijk trekker voor het regionale bedrijventerrein en wethouder van gemeente Deurne: “De zes Peelgemeenten hebben afspraken gemaakt om met elkaar samen te werken aan een passend aanbod van bedrijventerreinen in De Peel. Het creëren van meer ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven is een belangrijke opgave voor de regio. Hiermee dragen we bij aan een levendige regio om te wonen en werken. Met een regionaal bedrijventerrein ontstaat lokaal ook schuifruimte en dus lokaal ook meer mogelijkheden.”

Stappen in 2023
De komende maanden moet de locatie voor het bedrijventerrein officieel vastgesteld worden. Binnen drie maanden na het collegebesluit moeten de gemeenteraden van Helmond en Someren het vestigen van het voorkeursrecht formeel bekrachtigen. De regiogemeenten werken ondertussen met elkaar, de Provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas en Stedelijk Gebied Eindhoven verder aan de voorbereidingen voor het regionale bedrijventerrein. De verwachting is dat deze stappen eind 2023 afgerond zijn.

Vanaf 2024
Als deze stappen afgerond zijn volgt onder meer de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan/omgevingsplan te wijzigen. Dan kunnen de gemeenten actief in overleg met de grondeigenaren over de grondverwerving. De gemeenten gaan dan ook in gesprek met omwonenden van het regionaal bedrijventerrein, ondernemers en andere belanghebbenden over de invulling van het regionale bedrijventerrein.