Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): een nog beter en veiliger ondernemersklimaat

De criminaliteit op de Helmondse bedrijventerreinen is de afgelopen jaren zichtbaar en significant gedaald, maar is helaas nooit helemaal verdwenen. Het is en blijft een continu proces van aandacht. Aandacht vanuit diverse hoeken wel te verstaan, want we doen het samen. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (vertegenwoordigt door ondernemers) werkt nauw samen met politie, gemeente, brandweer en professionele beveiligingspartners om een veilige bedrijfsomgeving te kunnen garanderen.

Certificaat
MKB-Nederland is in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen met dit keurmerk hebben samen met de ondernemers, gemeente, politie en brandweer gezamenlijke afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het betreffende bedrijventerrein aan te pakken.

15 % korting op verzekeringspremie
Stichting Bedrijventerrein Helmond heeft een raamovereenkomst gesloten met Interpolis waarin tot 15% korting wordt gegeven op de brandverzekering aan ondernemers op de bedrijventerreinen. Het geldende KVO certificaat en dekkend cameratoezicht systeem zijn voldoende borging om deze korting aan ondernemers te verlenen. Voor met name het MKB is dit interessant. De raamovereenkomst geldt per 1 januari 2020 en is getekend met Rabobank/Interpolis, maar ook bij uw eigen verzekeraar kunt u vragen om korting.

U kunt het KVO certificaat opvragen via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

Concrete voorbeelden die voortkomen uit het KVO zijn:
• camerabeveiliging op het bedrijventerrein met aansluiting op de publiek/private uitkijkcentrale op    de Automotive Campus; Regionaal VeiligheidsLab Helmond (RVLH),
• beter georganiseerd overall toezicht,
• snelle opvolging bij misstanden: inzet van de terreinconciërge,
• aanpak georganiseerde criminaliteit; inzet pilot ondermijning.

KVO-Koepel Helmondse bedrijventereinen
Het voortdurend werken aan een beter en veiliger ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen van Stichting Bedrijventerreinen Helmond wordt al jarenlang beloond met het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Continu Samenwerken. Het huidige certificaat is geldig tot april 2022 en zal daarna door de Kiwa opnieuw worden getoetst voor verlenging. Ondernemers vullen dan weer een (drie jaarlijkse) enquête in.

Alle samenwerkende partijen,de KVO-Koepel, komen ieder kwartaal bij elkaar, en verzorgen daarnaast twee keer per jaar op elk Helmonds bedrijventerrein een fysieke schouw. Tijdens die schouw maken de koepelleden een uitgebreide ronde over de bedrijventerreinen, waarbij getoetst wordt afwijkingen en aandachtspunten op het gebied van 'schoon, heel en veilig'.


Audit KVO met Kiwa 2019