Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Wegafsluitingen in laatste fase Induma West

Onderstaand de 'bewonersbrief' van de aannemer met informatie over wegafsluitingen in de laatste fase 'reconstructie openbare ruimte Induma West'.

Geachte ondernemer,

Zoals u al hebt kunnen zien zijn wij nog volop bezig met de laatste fases van de werkzaamheden met betrekking tot Reconstructie Induma West en de Scheepsboulevard te Helmond.

Een van de laatste werkzaamheden is het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag in de Montgomerystraat en de Scheepsboulevard.Deze asfalteringswerkzaamheden staan nu gepland voor a.s. vrijdag 24 januari 2020.

Voor de Scheepsboulevard zijn er nog voorbereidende werkzaamheden te verrichten op woensdag 22 januari en donderdag 23 januari.

Om ons werk goed te kunnen doen zijn onderstaande weggedeelte afgesloten voor alle verkeer.

 • De Montgomerystraat is afgesloten tussen de Zandstraat en de Scheepsboulevard op vrijdag 24 januari van 7.00 uur tot circa 16.00 uur.
 • De Scheepsboulevard is afgesloten tussen de Churchill-laan en de Montgomerystraat van woensdag 22 januari 7.00 uur tot vrijdag 24 januari 16.00 uur.

Bedrijven aan de Scheepsboulevard zijn tijdens deze werkzaamheden (tijdelijk) te bereiken via de ingang van de parkeergarage aan de achterzijde (1e en 2 e Indumaweg).

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto’s tijdens onze werkzaamheden.
In het werkgebied kan gedurende de werkzaamheden niet worden geparkeerd (ook niet voor laden en lossen).
Het werkgebied wordt door ons ter plekke afgezet met behulp van verkeersborden/wegafzettingen.

Afvallcontainer aanbieden
Tijdens de uitvoering is het betreffende werkvak ook afgesloten voor de vuilniswagen. Wij vragen u om uw (huis-)vuilcontainer buiten het werkvak aan te bieden op een plek die voor de vuilniswagen bereikbaar is.

Uiteraard proberen wij het werk zo snel mogelijk klaar te hebben en overlast zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder, Joost van Creij of met de projectleider Ad van Rooij, van aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV.

Met vriendelijke groet,

Ad van Rooij

Jan van den Boomen BV

 

Ad van Rooij   06-22516365                       Joost van Creij     06-10978502                    Kantoor Jan vd Boomen BV
ad@vd-boomen.nl                                     joost@vd-boomen.nl                                   0411-631257
Projectleider                                              Uitvoerder

 

 

Terreinbijeenkomsten ondernemers januari

Ben jij ondernemer of manager van een bedrijf op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Dan nodigen wij je graag uit voor de jaarlijkse terreinbijeenkomst.

Ontmoet collega ondernemers, krijg updates over de laatste ontwikkelingen en geef je input over de behoeften van jouw bedrijf m.b.t. de inrichting van jouw bedrijventerrein.

Het is van belang om je mening over de inrichting van jouw bedrijventerrein nu te laten horen. Er zijn middelen beschikbaar vanuit de gemeente [2 miljoen in totaal] om de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen aan te pakken!

 • BZOB
  Maandag 20 januari 12.00 -14.00 – bij Kemie

 • Hoogeind-De Weijer
  Dinsdag 21 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Sligro

 • Groot Schooten
  Maandag 27 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Place for Bizz

 • Helmond West
  Dinsdag 28 januari 12.00 - 14.00 – bij BCT

SBH kijkt er naar uit om samen met jou en collega ondernemers het jaar in te luiden met deze waardevolle bijeenkomst. 


Zorg dat je erbij bent en laat van je horen!

Programma en aanmelden vindt je hier>

Kartrekker voor 900 bedrijven in Helmond

Het succes van Frits Rutten

HELMOND - Hij was sportdocent en tennisleraar, werd directeur van een wasserij en zorgt tegenwoordig voor betere en mooiere bedrijventerreinen in Helmond. En met dat laatste trekt Frits Rutten de aandacht, tot ver buiten de regio.

 
Tientallen camera’s dragen bij aan de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen, waar overal glasvezel ligt, waar steeds meer daken zonnepanelen hebben en waar de hoeveelheid afval slinkt omdat bedrijven hun reststromen onderling via internet verhandelen; wat de een overhoudt, kan een ander gebruiken. Al deze zaken hebben één ding gemeen: ze kwamen uit de koker van Frits Rutten. Een doener, die ook verdraaid makkelijk praat.
Rutten is parkmanager van de bedrijventerreinen in Helmond; hij behartigt in die zin de belangen van zo’n 900 firma’s. Het begon in 2008 met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), dat mede door hem werd opgericht. Deze organisatie is inmiddels zo succesvol dat de 66-jarige Beek en Donkenaar het ‘Helmondse model’ de laatste tijd op tal van plekken heeft uitgelegd, van Grave tot Roosendaal en van Heerlen tot Oirschot. Daarnaast hangt er geregeld iemand van een gemeente of provincie aan de telefoon om te informeren.
 

Helmond loopt voorop

Het ‘Helmondse model’ komt neer op zo veel mogelijk samenwerking. Elk bedrijf binnen de stadsgrenzen draagt sinds 2013 verplicht bij aan het ondernemersfonds, naar rato. Totale jaarlijkse inleg voor de bedrijventerreinen: circa 350.000 euro. Van dat geld worden allerlei gezamenlijke projecten bekostigd. Vrijwel altijd betaalt de gemeente mee. Deze constructie werkt zo goed dat Helmond dus in allerlei opzichten vooroploopt. Enkele cijfers: de eerste 2.900 zonnepanelen zijn gelegd, de volgende 27.700 - ook deels voor Laarbeek - komen in 2020. En het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het reststromenplatform, InduSym, is in een jaar tijd gegroeid van honderd tot honderden.

Rutten is de spin in het web. Hij overlegt met alles en iedereen, waarbij hij eigenlijk per definitie sneller wil dan zijn gesprekspartner, geen blad voor de mond neemt en geregeld een protocol negeert. Droogjes: „Ik heb bij de gemeenteraad wel eens geantwoord op vragen die aan een wethouder waren gesteld. En bij bestuurders roepen mijn uitspraken wel eens spanning op.” Rutten komt ermee weg, omdat hij weet waar hij het over heeft, en omdat hij het goed kan verwoorden.

Genieten van weerstand

„Zit in de familie”, zegt hij over zijn verbale kracht. Net als zijn vader Wil begon hij als sportdocent. „Elf jaar lesgegeven op De Stroom in Gemert, waarvan vier samen met mijn vader.” Van de ene dag op de andere dag werd Rutten bedrijfsleider bij wasserij Aurora in Gemert en daarna directeur van Wilhelmina in Helmond. Het is minder bijzonder dan het lijkt. „Mijn hart ligt bij organiseren. Dat was op school al zo. Ik hou er ook niet van om op de winkel te passen, zoek uitdagingen en kan genieten van weerstand. Dan is het des te mooier als iets lukt. Vaak is het trouwens gewoon je gezond boerenverstand gebruiken.”

Dat verstand zei hem twintig jaar geleden dat het anders moest met het Helmondse bedrijfsleven. Door de geplande woningbouw op Suytkade zou de bedrijfsvoering van een aantal ondernemingen, waaronder wasserij Wilhelmina aan de Kanaaldijk Zuid-West, in gevaar komen. Als voorzitter van de Hoogeindse ondernemerskring liet Rutten bedrijven inzien dat ze vanwege gemeenschappelijke belangen hun krachten beter konden bundelen. Zo ontstond vrij soepel het Masterplan Hoogeind. Een aantal firma’s, ook Wilhelmina (later Lavans), verhuisde naar nieuwe plekken.

Naar mij gekeken

De komst van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in 2008 was maar een tussenstap. Vier jaar later hielden de afzonderlijke ondernemerskringen van Hoogeind, BZOB en Groot-Schooten op te bestaan; alles kwam onder de paraplu van SBH. Rutten werd het gezicht van de organisatie. „Ik was toen net weg bij Lavans. Er werd naar mij gekeken.” Binnen een mum van tijd bouwde hij de stichting verder uit. Tegenwoordig vallen alle Helmondse bedrijventerreinen er onder. „Helmond kent erg veel mkb-bedrijven, er is al snel een gezamenlijk belang”, verklaart hij de opvallende eensgezindheid.

SBH is een communicatiekanaal voor het Helmondse bedrijfsleven en een aanspreekpunt voor de gemeente. Het beschikt over een duidelijke en actuele website, waar verduurzaming een niet te missen thema is. Met genoegen constateert Rutten dat steeds meer bedrijven oog hebben voor hun impact op mens en milieu. In veel gevallen gaat het om het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier zit voor de Beek en Donkenaar ook een persoonlijke drijfveer. „We hebben wat astma-patiënten in de familie. En ik heb zes kleinkinderen. Ik wil graag dat zij opgroeien in een gezonde omgeving.”

Een Bourgondiër

Rutten woont in Beek en Donk, naast het Grieks restaurant van een van zijn dochters en naast de lunchroom van zijn vrouw. Hij heeft uit twee huwelijken vijf kinderen. „Ik ga graag naar mijn kleinzonen kijken als ze moeten voetballen. En naar mijn dochters, die dansen. En ik ga graag uit eten, ben best een Bourgondiër.” Verder gaat hij elke zomer op vakantie naar Spanje en bezoekt hij nu en dan familie in verre oorden als Canada en Zuid-Korea. De rest van de tijd is hij bezig met SBH, vaak zeven dagen in de week. „Eigenlijk is het meer een hobby.”

Een betaalde hobby dan toch. Want uiteraard krijgt Rutten een salaris. Goedgekeurd door het bestuur. „We hebben een bestuur met bijna de helft jongeren en een dagelijks bestuur met twee vrouwen en één man”, zegt hij met gepaste trots. Ook in het parkmanagement is de volgende generatie goed vertegenwoordigd. Letterlijk, want Ruttens zoon Niels is tevens zijn collega. Samen houden ze kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lagedijk, op industrieterrein Hoogeind. Voormalig TU/e-student Immanuel Geesing runt InduSym, met hulp van een medewerkster en twee business-studenten van Fontys.

Meer armslag

Niet dat Rutten plannen heeft om te stoppen. Integendeel. Hij heeft nog genoeg te wensen. Meer ruimte bijvoorbeeld. „BZOB is vol, Hoogeind is vol. Dit is wel een punt van zorg. Het is daarom goed dat we aan de zuidkant van de stad samen met andere gemeenten kijken naar mogelijkheden.” Grenzen zijn aan het vervagen, merkt Rutten. Een tijd terug kampte Asten met te weinig industriegrond en verkaste een aantal bedrijven naar Helmond. Waarna ze dus automatisch gingen meedraaien in het ondernemersfonds van SBH. Weer meer armslag. „We trekken ook steeds vaker samen op met het centrummanagement en het wijkmanagement”, voegt Rutten toe.

Vorige maand werd de camera-uitkijkcentrale op de Automotive Campus officieel in gebruik genomen. Rutten: „We willen zelf veiligheidsanalyses gaan maken. Niet zoals de politie natuurlijk, maar wel in beeld brengen wat de voornaamste knelpunten zijn, waar we kwetsbaar zijn. Sinds de komst van cameratoezicht is de criminaliteit minder geworden, maar ze is nog niet weg.” Wel al winst: mede dankzij het cameratoezicht kunnen bedrijven nu via SBH met vijftien procent korting een brandverzekering afsluiten.

Nog meer op komst

Nog meer is op komst: Rutten is bezig met een gemeenschappelijke warmte-koudeopslag op Groot-Schooten (als alternatief voor gas) en een proceswaterfabriek op BZOB (minder waterverbruik). Ook gaan in Helmond twee proefprojecten draaien: één om drugscriminaliteit in bedrijfspanden terug te dringen (samenwerking met het Peelland Interventie Team) en één rond de informatievoorziening bij calamiteiten (een soort NL-Alert, maar dan sneller en completer). En er komt een conciërge voor de bedrijventerreinen. Binnenkort kan Rutten er vast meer over vertellen.


Parkmanager Frits Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. © Foto van de Meulenhof

Mobiliteits- en vervoersdiensten beschikbaar voor werkgevers rond de N279 Veghel-Asten

VEGHEL/ASTEN – Met ingang van het nieuwe jaar kunnen werkgevers in het gebied rond de N279 tussen Veghel, Helmond en Asten een aanvraag doen bij Mobility Mixx om elektrische deelscooters en deelauto’s bij hun bedrijf te laten plaatsen. In eerste instantie zijn de diensten alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers, maar vanaf maart komen er meer nieuwe diensten en dan kan iedereen in de regio er gebruik van maken.

De reisalternatieven voor automobilisten worden aangeboden in opdracht van SmartwayZ.NL. De aanleiding hiervoor is de aanstaande verbouwing van de N279 tussen Veghel en Asten. Naar verwachting wordt vanaf eind 2021 grootschalig aan de weg gewerkt. Met de alternatieven krijgen reizigers voor, tijdens en na de verbouwing van de N279 alternatieven voor de auto aangeboden. Het doel hiervan is om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en automobilisten langdurig te verleiden om slimmere en schonere reiskeuzes te maken.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk bij Mobility Mixx

Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Mobility Mixx. Een medewerker van het bedrijf neemt dan contact op met de werkgever om de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen en een mobiliteitsmix samen te stellen die past bij de organisatie. Meer informatie vinden en aanmelden is mogelijk via www.mobilitymixx.nl/nl/n279zakelijk.

Er zijn nog meer initiatieven die werken aan een betere bereikbaarheid van de regio. In opdracht van diverse samenwerkende overheden en SmartwayZ.NL brengt het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) werkgevers samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een duurzaam bereikbaar Brabant. Indien u daar meer over wilt weten kunt u terecht op www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl. Bent u als werkgever al aan de gang met BMN, dan kunt u ook uw vraag aan de communitymanager stellen.

Het gonst van de vernieuwingen in de Peel

Innovatiehuis de Peel viert in januari zijn tweede verjaardag. ,,Wat we het liefst willen? Zo veel mogelijk plannen en vragen van ondernemers waar we mee aan de slag kunnen.”

 

Vraag een willekeurige Helmonder of Astenaar wat het Innovatiehuis is en de kans is groot dat hij niet weet waar je het over hebt. Toch bestaat het al bijna twee jaar en zijn er inmiddels een hoop projecten opgestart waar veel mensen iets aan hebben of gaan hebben. Ook willekeurige Helmonders en Astenaren.

Peter de Witte knikt. Hij is de kartrekker van het Innovatiehuis. De Helmonder werd door de zes Peelgemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en waterschap Aa en Maas gevraagd om directeur te worden van het Innovatiehuis. Sinds januari 2018 is het zijn missie om vernieuwende projecten op te zetten in de Peel. ,,Wij horen ook bij Brainport. Maar vaak lijkt het alsof het alleen om de regio Eindhoven draait. Het Innovatiehuis is opgericht om de technologische vernieuwingen ook in Helmond, Asten, Deurne, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel beter te laten landen. Deze regio kent veel maakindustrie en het is ons doel om meer bedrijven aan te laten haken bij de technologische groei.”

Daarbij probeert hij zo veel mogelijk partijen met elkaar te verbinden en samenwerking aan te moedigen. ,,De vraag naar vernieuwende projecten moet wel echt vanuit de ondernemers zelf komen, er wordt niets van bovenaf bedacht. Ondernemers kunnen vragen bij ons neerleggen en daar kan dan een nieuw project uit ontstaan.”


*Peter de Witte* van het *Inovatiehuis de Peel* op de *Automotivecampus* Helmond © FotoMeulenhof

Kennis ingehuurd

Het Innovatiehuis heeft alleen De Witte als betaalde kracht. Alle betrokken partijen leveren samen vijf voltijdsbanen en daarnaast worden er mensen met specifieke kennis ingehuurd om projecten te begeleiden. Elke Peelgemeente draagt 30.000 euro bij en daarnaast moet er voor ieder project eigen budget worden opgehaald, bijvoorbeeld door het aanvragen van subsidies of het werven van sponsors.

Binnen het Innovatiehuis ligt de nadruk op zes sectoren. Naast de slimme maakindustrie zijn dat vrije tijd-economie, de voedingsmiddelenindustrie (foodtech), zorg, de vervoermiddelenindustrie (automotive) en de agrarische sector. Inmiddels zijn er voor al deze sectoren speciale projecten van de grond gekomen, de een wat groter en concreter dan de andere. In sommige gevallen worden er ook meerdere uitdagingen aan elkaar vast geknoopt. Een voorbeeld daarvan is Baan zoekt Boer dat zo maar een oplossing zou kunnen betekenen voor twee ‘problemen’. ,,Van de ene kant zijn er enorme tekorten aan technisch personeel in onze regio. Van de andere kant verwachten we een toename van het aantal agrariërs dat stopt en de komende tijd dus op de arbeidsmarkt zal komen. Agrariërs zijn heel vaak heel technisch, dus Baan zoekt Boer kan misschien wel eens een uitkomst worden voor het personeelstekort.”

Proefomgeving van de toekomst

Ook wordt er veel verwacht van het net opgezette Fieldlab. Elf bedrijven uit de Peelregio werken hierin samen in een proefomgeving om zo om te kunnen schakelen naar de toekomst. Een van de deelnemers is het Deurnese bedrijf FHT Perslucht.  ,,Het beste wat we hebben kunnen doen”, vertelt directeur Frans Fransen uit Vlierden. ,,We staan voor heel grote uitdagingen. Als we dit niet zouden oppakken, zou dat kunnen betekenen dat we het niet gaan redden.” FHT Perslucht zit samen met elf bedrijven in het Fieldlab. De kosten voor het laboratorium delen ze. In het lab -ingericht bij AAE in Helmond- draait het om data en wat die gegevens je kunnen vertellen over de toekomst. ,,Iedereen is op zoek naar een antwoord op de vraag: wat doet mijn bedrijf over tien jaar? We zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen zodat we straks ook nog kunnen bestaan.”
In het Fieldlab zal FHT Perslucht alle gegevens van alle productieprocessen gaan verzamelen. Op basis van die data kun je vervolgens je bedrijf zo optimaal mogelijk inrichten. ,,Dan komen we er misschien achter dat onze service- en onderhoudstak overbodig wordt omdat alle systemen zelf kunnen denken, bijsturen en voorspellen wanneer ze kapot gaan. Dat zou betekenen dat er in ons bedrijf straks ook monteurs achter schermen met software zaken aan het oplossen zijn. Uit die hele datavijver die het Fieldlab straks oplevert, kunnen we nieuwe dingen ontdekken waardoor we alles maximaal efficiënt kunnen maken.”

Zwarte fabriek

De Witte: ,,Waar je uiteindelijk naar toe zal gaan is een zogenaamde donkere fabriek, waar geen mens meer aan te pas komt. Daarin praten de verschillende onderdelen tegen elkaar en zo vinden ze hun weg door de fabriek.” Fransen: ,,Van order tot after sales: alles is dan aan elkaar gekoppeld. En machines zullen zelf na gaan denken en beslissen wat voor het hele proces het beste is.”
Dit alles is letterlijk toekomstmuziek. ,,Maar als we deze weg nu niet inslaan, dan worden we voorbij gestreefd.”
Het mooie van het project vindt Fransen de samenwerking met andere bedrijven. ,,Dat is uniek, vind ik. We stellen ons allemaal open en dus kwetsbaar op.” De elf komen elke week bij elkaar. ,,Het is een pittige investering, maar het zou onbetaalbaar zijn als we deze kennis zelf zouden moeten inkopen of vergaren. Voor ons is het Innovatiehuis een uitkomst.”   
 
*Frans Franssen* werkt samen met het *Inovatiehuis de Peel* op de *Automotivecampus* Helmond
*Frans Franssen* werkt samen met het *Inovatiehuis de Peel* op de *Automotivecampus* Helmond © FotoMeulenhof

Kansen in toerisme

Die rol wil De Witte ook in de andere sectoren gaan vervullen. Zo is er een grote inventarisatie klaar van alle kansen op het gebied van toerisme in de Peel en gaat het Innovatiehuis werk maken van verbindingen tussen technologie en zorg door een campus op te zetten waarin mensen met elkaar vernieuwende ideeën kunnen bedenken.

In totaal heeft het Innovatiehuis nog vier jaar te gaan. De evaluatie van de eerste twee jaar zijn net achter de rug. ,,We hebben een aantal verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan. De gebruikers waren erg tevreden, maar aan bijvoorbeeld naamsbekendheid kan nog heel wat verbeterd worden.”

Brainport Smart District Business Challenge

Business Challenge open 1 januari - 29 februari 2020

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de slimste wijk ter wereld? Vanaf 1 januari tot en met 29 februari 2020 kunt u ideeën, concepten, producten en diensten indienen voor ontwikkeling in Brainport Smart District via de Business Challenge. Circulariteit, participatie, gezondheid, sociaal & veilig, data, mobiliteit, energie en water zijn belangrijke thema's voor de ontwikkeling van de slimste wijk ter wereld.

Op de website leest u meer over de Business Challenge.

 

GlasvezeLab Helmond, denk en doe mee!

Heb jij als MKB-ondernemer een goed idee voor een nieuw product of dienst waarbij je gebruik maakt van een glasvezelnetwerk? Wil jij samen met andere ondernemers gemeente Helmond nog innovatiever maken? Doe dan mee aan GlasvezeLab! Deze Glasvezel Hackathon vindt plaats op 15 januari in het Speelhuis.

Beste MKB-ondernemer,

Helmond is een van de meest MKB-vriendelijke steden van Nederland, en die positie willen we graag houden en versterken. Dit betekent dat we ook innovatie in de MKB-sector graag willen aanmoedigen en steunen. Daarom organiseren we een Glasvezel Hackathon op 15 januari in Helmond: GlasvezeLab.

Ons eigen glasvezelnetwerk
Op dit moment wordt in Helmond glasvezel aangelegd. Glasvezel is een dunne, sterke draad van glas, die signalen snel en betrouwbaar over grote afstanden verstuurt. Dit resulteert in een hoge internetsnelheid. Door gebruik te maken van dit netwerk kunnen diensten veilig en betrouwbaar worden geleverd, maar ook goedkoper worden voor uw bedrijf. Dankzij glasvezel zijn ontwikkelingen mogelijk zoals onderwijs of zorg op afstand, maar ook technologische ontwikkelingen op de Automotive Campus en slimme oplossingen in de openbare ruimtes zoals slimme verkeerslichten. Omdat glasvezel in elke markt een impact kan maken, zien we hier ook kansen voor u.

GlasvezeLab
We willen graag de regionale MKB-sector mobiliseren om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van dit glasvezel netwerk en zo onze stad nog innovatiever maken. Dit doen we graag in samenwerking met u en andere deelnemers. Loopt u al een tijd rond met een innovatief idee wat u graag naar een nieuw niveau wilt tillen? Dan is dit GlasvezeLab de uitgelezen kans!

Tijdens de GlasvezeLab werken de deelnemers samen met MKB-ers aan het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten die een fundamentele klantvraag oplossen door gebruik te maken van glasvezel in de regio. Tijdens het GlasvezeLab begeleiden we de deelnemers om het gekozen vraagstuk binnen uw, maar ook andere industrieën op te lossen. Dit wordt gedaan door het snel ontwerpen en testen van een propositie, waardoor er na één dag een ’proof of concept’ ligt die verder ontwikkeld kan worden. Hier houdt het Lab op, maar blijft de ambitie van Helmond bestaan. Daarom zijn er hierna nog meerdere andere initiatieven en evenementen waar u bij betrokken kunt worden.

Uw rol
U kunt op twee verschillende manieren deelnemen aan het GlasvezeLab.

U bent aanwezig tijdens de pitches van de uiteindelijke oplossingen in Theater Speelhuis te Helmond. Dit is op 15 januari van 15:30 – 16:30, met een aansluitende netwerkborrel. Op deze manier kunt u alle oplossingen horen, en door vertalen naar oplossingen die voor u ook relevant zijn.
U wordt een teamleider van een team tijdens het GlasvezeLab (15 januari van 09:00 – 17:00, in Theater Speelhuis). Aan het eind van de dag heeft u dan een concreet idee waar uw bedrijf direct mee aan de slag zou kunnen als u besluit er verder mee te gaan.

Wilt u een teamleider zijn of aanwezig zijn tijdens de pitches? Laat het ons weten via: N.Laurijsse@helmond.nl
Na aanmelding zult u een volledig programma ontvangen.

 

 

Onthulling 'Regionaal Veiligheidslab Helmond'

Leon Verver, Sander Schaepman, Frits Rutten, Burgemeester Elly Blanksma, Gertjan Aarts

Vanochtend heeft burgemeester Elly Blanksma de naamgeving onthuld van een nieuwe publiek-private samenwerking tussen gemeente Helmond, Stichting Bedrijventerreinen Helmond en DITTS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security)

Het “Regionaal Veiligheidslab Helmond”, de toekomst van veiligheid is een feit!

Op naar een prachtige en unieke samenwerking vol innovatieve veiligheidstoepassingen, waarbij wij als Stichting Bedrijventerreinen Helmond de ambitie van het veiligste bedrijventerrein van Nederland ambiëren. Voor ondernemers en vastgoedeigenaren een grote toegevoegde waarde

 

Extra subsidie voor zonnepanelen in 2020

Voor ondernemers zijn er ook het komend jaar nog volop mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen met een aantrekkelijke subsidie.

Minister Wiebes kondigt aan dat er in het voorjaar van 2020 (maart) een extra ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt opengesteld. Hiertoe wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft. Budget dat niet uitgekeerd is als gevolg van de Stikstof problematiek en de transportschaarste voor elektriciteit.

Ondernemers die zich goed voorbereiden maken de grootste kans op subsidie. Een goede subsidieaanvraag is in elk geval onderbouwd met de volgende zaken:

1. Duidelijke luchtfoto van het dak inclusief de afmetingen, waarop de zonnepanelen ingetekend zijn;
2. Netaansluiting groter dan 3 x 80 ampère;
3. Inventarisatie van de kwaliteit van de dakbedekking, liefst conform NEN 2767 waaruit blijkt dat de restlevensduur van de dakbedekking ten minste 10 jaar bedraagt;
4. Controle van de constructiesterkte, die aangeeft dat er tot 15 kg per m2 aan aanvullende daklast geplaatst kan worden, dit hoeft nog geen volledige berekening te zijn, een voorlopige indicatie is voldoende; 
5. Een positieve transportindicatie moet worden aangevraagd via deze website  zodat u aan kunt tonen dat de opgewekte elektriciteit ook teruggevoed kan worden in het net.

Met deze zaken en een goed haalbaarheidsonderzoek is het aanvragen van een SDE+ subsidie eenvoudig en in 98% van de gevallen succesvol.

Wij helpen u graag op weg. parkmanager@bedrijventerreinhelmond.nl 

Actieplan bedrijventerreinen

Impuls voor bedrijventerreinen

De gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond geven vanuit het actieplan bedrijventerreinen een impuls aan de bestaande bedrijventerreinen om deze beter te benutten, veilger, vitaler, duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Vanuit de gemeente is negen ton gelabeld aan het adaptieve actieplan. Het budget is specifiek voor voorbereidingen op projecten onder de vier kernthema's van SBH; schoon-heel-veilig, energiebewust en duurzaam, werkgelegenheid en huisvesting. 

We gaan daarmee een aantal projecten in stroomversnelling te brengen, zoals de plannen voor een gezamenlijke warmte-koudeopslag op Groot-Schooten (alternatief voor gas), een proceswaterinstallatie op BZOB, centrale parkeergarages op Hoogeind/De Weijer en de aanstelling van een terreinconciërge voor alle bedrijventerreinen. 

Daarnaast is er nog eens twee miljoen extra beschikbaar voor uitvoering van projecten t.b.v. toekomstbestendige bedrijventerreinen die voortkomen uit het actieplan bedrijventerreinen.