Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Wegafsluitingen in laatste fase Induma West

Onderstaand de 'bewonersbrief' van de aannemer met informatie over wegafsluitingen in de laatste fase 'reconstructie openbare ruimte Induma West'.

Geachte ondernemer,

Zoals u al hebt kunnen zien zijn wij nog volop bezig met de laatste fases van de werkzaamheden met betrekking tot Reconstructie Induma West en de Scheepsboulevard te Helmond.

Een van de laatste werkzaamheden is het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag in de Montgomerystraat en de Scheepsboulevard.Deze asfalteringswerkzaamheden staan nu gepland voor a.s. vrijdag 24 januari 2020.

Voor de Scheepsboulevard zijn er nog voorbereidende werkzaamheden te verrichten op woensdag 22 januari en donderdag 23 januari.

Om ons werk goed te kunnen doen zijn onderstaande weggedeelte afgesloten voor alle verkeer.

 • De Montgomerystraat is afgesloten tussen de Zandstraat en de Scheepsboulevard op vrijdag 24 januari van 7.00 uur tot circa 16.00 uur.
 • De Scheepsboulevard is afgesloten tussen de Churchill-laan en de Montgomerystraat van woensdag 22 januari 7.00 uur tot vrijdag 24 januari 16.00 uur.

Bedrijven aan de Scheepsboulevard zijn tijdens deze werkzaamheden (tijdelijk) te bereiken via de ingang van de parkeergarage aan de achterzijde (1e en 2 e Indumaweg).

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto’s tijdens onze werkzaamheden.
In het werkgebied kan gedurende de werkzaamheden niet worden geparkeerd (ook niet voor laden en lossen).
Het werkgebied wordt door ons ter plekke afgezet met behulp van verkeersborden/wegafzettingen.

Afvallcontainer aanbieden
Tijdens de uitvoering is het betreffende werkvak ook afgesloten voor de vuilniswagen. Wij vragen u om uw (huis-)vuilcontainer buiten het werkvak aan te bieden op een plek die voor de vuilniswagen bereikbaar is.

Uiteraard proberen wij het werk zo snel mogelijk klaar te hebben en overlast zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder, Joost van Creij of met de projectleider Ad van Rooij, van aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV.

Met vriendelijke groet,

Ad van Rooij

Jan van den Boomen BV

 

Ad van Rooij   06-22516365                       Joost van Creij     06-10978502                    Kantoor Jan vd Boomen BV
ad@vd-boomen.nl                                     joost@vd-boomen.nl                                   0411-631257
Projectleider                                              Uitvoerder

 

 

Terreinbijeenkomsten ondernemers januari

Ben jij ondernemer of manager van een bedrijf op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Dan nodigen wij je graag uit voor de jaarlijkse terreinbijeenkomst.

Ontmoet collega ondernemers, krijg updates over de laatste ontwikkelingen en geef je input over de behoeften van jouw bedrijf m.b.t. de inrichting van jouw bedrijventerrein.

Het is van belang om je mening over de inrichting van jouw bedrijventerrein nu te laten horen. Er zijn middelen beschikbaar vanuit de gemeente [2 miljoen in totaal] om de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen aan te pakken!

 • BZOB
  Maandag 20 januari 12.00 -14.00 – bij Kemie

 • Hoogeind-De Weijer
  Dinsdag 21 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Sligro

 • Groot Schooten
  Maandag 27 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Place for Bizz

 • Helmond West
  Dinsdag 28 januari 12.00 - 14.00 – bij BCT

SBH kijkt er naar uit om samen met jou en collega ondernemers het jaar in te luiden met deze waardevolle bijeenkomst. 


Zorg dat je erbij bent en laat van je horen!

Programma en aanmelden vindt je hier>

Kartrekker voor 900 bedrijven in Helmond

Het succes van Frits Rutten

HELMOND - Hij was sportdocent en tennisleraar, werd directeur van een wasserij en zorgt tegenwoordig voor betere en mooiere bedrijventerreinen in Helmond. En met dat laatste trekt Frits Rutten de aandacht, tot ver buiten de regio.

 
Tientallen camera’s dragen bij aan de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen, waar overal glasvezel ligt, waar steeds meer daken zonnepanelen hebben en waar de hoeveelheid afval slinkt omdat bedrijven hun reststromen onderling via internet verhandelen; wat de een overhoudt, kan een ander gebruiken. Al deze zaken hebben één ding gemeen: ze kwamen uit de koker van Frits Rutten. Een doener, die ook verdraaid makkelijk praat.
Rutten is parkmanager van de bedrijventerreinen in Helmond; hij behartigt in die zin de belangen van zo’n 900 firma’s. Het begon in 2008 met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), dat mede door hem werd opgericht. Deze organisatie is inmiddels zo succesvol dat de 66-jarige Beek en Donkenaar het ‘Helmondse model’ de laatste tijd op tal van plekken heeft uitgelegd, van Grave tot Roosendaal en van Heerlen tot Oirschot. Daarnaast hangt er geregeld iemand van een gemeente of provincie aan de telefoon om te informeren.
 

Helmond loopt voorop

Het ‘Helmondse model’ komt neer op zo veel mogelijk samenwerking. Elk bedrijf binnen de stadsgrenzen draagt sinds 2013 verplicht bij aan het ondernemersfonds, naar rato. Totale jaarlijkse inleg voor de bedrijventerreinen: circa 350.000 euro. Van dat geld worden allerlei gezamenlijke projecten bekostigd. Vrijwel altijd betaalt de gemeente mee. Deze constructie werkt zo goed dat Helmond dus in allerlei opzichten vooroploopt. Enkele cijfers: de eerste 2.900 zonnepanelen zijn gelegd, de volgende 27.700 - ook deels voor Laarbeek - komen in 2020. En het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het reststromenplatform, InduSym, is in een jaar tijd gegroeid van honderd tot honderden.

Rutten is de spin in het web. Hij overlegt met alles en iedereen, waarbij hij eigenlijk per definitie sneller wil dan zijn gesprekspartner, geen blad voor de mond neemt en geregeld een protocol negeert. Droogjes: „Ik heb bij de gemeenteraad wel eens geantwoord op vragen die aan een wethouder waren gesteld. En bij bestuurders roepen mijn uitspraken wel eens spanning op.” Rutten komt ermee weg, omdat hij weet waar hij het over heeft, en omdat hij het goed kan verwoorden.

Genieten van weerstand

„Zit in de familie”, zegt hij over zijn verbale kracht. Net als zijn vader Wil begon hij als sportdocent. „Elf jaar lesgegeven op De Stroom in Gemert, waarvan vier samen met mijn vader.” Van de ene dag op de andere dag werd Rutten bedrijfsleider bij wasserij Aurora in Gemert en daarna directeur van Wilhelmina in Helmond. Het is minder bijzonder dan het lijkt. „Mijn hart ligt bij organiseren. Dat was op school al zo. Ik hou er ook niet van om op de winkel te passen, zoek uitdagingen en kan genieten van weerstand. Dan is het des te mooier als iets lukt. Vaak is het trouwens gewoon je gezond boerenverstand gebruiken.”

Dat verstand zei hem twintig jaar geleden dat het anders moest met het Helmondse bedrijfsleven. Door de geplande woningbouw op Suytkade zou de bedrijfsvoering van een aantal ondernemingen, waaronder wasserij Wilhelmina aan de Kanaaldijk Zuid-West, in gevaar komen. Als voorzitter van de Hoogeindse ondernemerskring liet Rutten bedrijven inzien dat ze vanwege gemeenschappelijke belangen hun krachten beter konden bundelen. Zo ontstond vrij soepel het Masterplan Hoogeind. Een aantal firma’s, ook Wilhelmina (later Lavans), verhuisde naar nieuwe plekken.

Naar mij gekeken

De komst van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in 2008 was maar een tussenstap. Vier jaar later hielden de afzonderlijke ondernemerskringen van Hoogeind, BZOB en Groot-Schooten op te bestaan; alles kwam onder de paraplu van SBH. Rutten werd het gezicht van de organisatie. „Ik was toen net weg bij Lavans. Er werd naar mij gekeken.” Binnen een mum van tijd bouwde hij de stichting verder uit. Tegenwoordig vallen alle Helmondse bedrijventerreinen er onder. „Helmond kent erg veel mkb-bedrijven, er is al snel een gezamenlijk belang”, verklaart hij de opvallende eensgezindheid.

SBH is een communicatiekanaal voor het Helmondse bedrijfsleven en een aanspreekpunt voor de gemeente. Het beschikt over een duidelijke en actuele website, waar verduurzaming een niet te missen thema is. Met genoegen constateert Rutten dat steeds meer bedrijven oog hebben voor hun impact op mens en milieu. In veel gevallen gaat het om het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier zit voor de Beek en Donkenaar ook een persoonlijke drijfveer. „We hebben wat astma-patiënten in de familie. En ik heb zes kleinkinderen. Ik wil graag dat zij opgroeien in een gezonde omgeving.”

Een Bourgondiër

Rutten woont in Beek en Donk, naast het Grieks restaurant van een van zijn dochters en naast de lunchroom van zijn vrouw. Hij heeft uit twee huwelijken vijf kinderen. „Ik ga graag naar mijn kleinzonen kijken als ze moeten voetballen. En naar mijn dochters, die dansen. En ik ga graag uit eten, ben best een Bourgondiër.” Verder gaat hij elke zomer op vakantie naar Spanje en bezoekt hij nu en dan familie in verre oorden als Canada en Zuid-Korea. De rest van de tijd is hij bezig met SBH, vaak zeven dagen in de week. „Eigenlijk is het meer een hobby.”

Een betaalde hobby dan toch. Want uiteraard krijgt Rutten een salaris. Goedgekeurd door het bestuur. „We hebben een bestuur met bijna de helft jongeren en een dagelijks bestuur met twee vrouwen en één man”, zegt hij met gepaste trots. Ook in het parkmanagement is de volgende generatie goed vertegenwoordigd. Letterlijk, want Ruttens zoon Niels is tevens zijn collega. Samen houden ze kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lagedijk, op industrieterrein Hoogeind. Voormalig TU/e-student Immanuel Geesing runt InduSym, met hulp van een medewerkster en twee business-studenten van Fontys.

Meer armslag

Niet dat Rutten plannen heeft om te stoppen. Integendeel. Hij heeft nog genoeg te wensen. Meer ruimte bijvoorbeeld. „BZOB is vol, Hoogeind is vol. Dit is wel een punt van zorg. Het is daarom goed dat we aan de zuidkant van de stad samen met andere gemeenten kijken naar mogelijkheden.” Grenzen zijn aan het vervagen, merkt Rutten. Een tijd terug kampte Asten met te weinig industriegrond en verkaste een aantal bedrijven naar Helmond. Waarna ze dus automatisch gingen meedraaien in het ondernemersfonds van SBH. Weer meer armslag. „We trekken ook steeds vaker samen op met het centrummanagement en het wijkmanagement”, voegt Rutten toe.

Vorige maand werd de camera-uitkijkcentrale op de Automotive Campus officieel in gebruik genomen. Rutten: „We willen zelf veiligheidsanalyses gaan maken. Niet zoals de politie natuurlijk, maar wel in beeld brengen wat de voornaamste knelpunten zijn, waar we kwetsbaar zijn. Sinds de komst van cameratoezicht is de criminaliteit minder geworden, maar ze is nog niet weg.” Wel al winst: mede dankzij het cameratoezicht kunnen bedrijven nu via SBH met vijftien procent korting een brandverzekering afsluiten.

Nog meer op komst

Nog meer is op komst: Rutten is bezig met een gemeenschappelijke warmte-koudeopslag op Groot-Schooten (als alternatief voor gas) en een proceswaterfabriek op BZOB (minder waterverbruik). Ook gaan in Helmond twee proefprojecten draaien: één om drugscriminaliteit in bedrijfspanden terug te dringen (samenwerking met het Peelland Interventie Team) en één rond de informatievoorziening bij calamiteiten (een soort NL-Alert, maar dan sneller en completer). En er komt een conciërge voor de bedrijventerreinen. Binnenkort kan Rutten er vast meer over vertellen.


Parkmanager Frits Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. © Foto van de Meulenhof

Mobiliteits- en vervoersdiensten beschikbaar voor werkgevers rond de N279 Veghel-Asten

VEGHEL/ASTEN – Met ingang van het nieuwe jaar kunnen werkgevers in het gebied rond de N279 tussen Veghel, Helmond en Asten een aanvraag doen bij Mobility Mixx om elektrische deelscooters en deelauto’s bij hun bedrijf te laten plaatsen. In eerste instantie zijn de diensten alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers, maar vanaf maart komen er meer nieuwe diensten en dan kan iedereen in de regio er gebruik van maken.

De reisalternatieven voor automobilisten worden aangeboden in opdracht van SmartwayZ.NL. De aanleiding hiervoor is de aanstaande verbouwing van de N279 tussen Veghel en Asten. Naar verwachting wordt vanaf eind 2021 grootschalig aan de weg gewerkt. Met de alternatieven krijgen reizigers voor, tijdens en na de verbouwing van de N279 alternatieven voor de auto aangeboden. Het doel hiervan is om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en automobilisten langdurig te verleiden om slimmere en schonere reiskeuzes te maken.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk bij Mobility Mixx

Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Mobility Mixx. Een medewerker van het bedrijf neemt dan contact op met de werkgever om de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen en een mobiliteitsmix samen te stellen die past bij de organisatie. Meer informatie vinden en aanmelden is mogelijk via www.mobilitymixx.nl/nl/n279zakelijk.

Er zijn nog meer initiatieven die werken aan een betere bereikbaarheid van de regio. In opdracht van diverse samenwerkende overheden en SmartwayZ.NL brengt het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) werkgevers samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een duurzaam bereikbaar Brabant. Indien u daar meer over wilt weten kunt u terecht op www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl. Bent u als werkgever al aan de gang met BMN, dan kunt u ook uw vraag aan de communitymanager stellen.

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.