Collectieve afvalinzameling

Een visie op het benutten van waardevolle materialen die als reststroom vrijkomen bij bedrijven.