Alert4Omgevingen

De impact van een calamiteit bij een bedrijf op de directe omgeving kan groot zijn. Op een bedrijventerrein is het daarom belangrijk dat bedrijven en bedrijfsnoodorganisaties elkaar kennen en elkaar op een goede en snelle manier informeren bij calamiteiten